Utwórz fakturę

DAXA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DAXA
PIN 31341411
TIN 2020325615
Numer VAT SK2020325615
Data utworzenia 05 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAXA
Osuského 44
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 44 114 €
Zysk -8 118 €
Kapitał 39 603 €
Kapitał własny -36 361 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253413134
Telefon(y) kom. +421903419204, 0903419204
Nr(y) faksu 0253413134
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,884
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 22,884
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,375
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,097
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,552
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,034
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 701
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 27,981
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,451
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 27
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 0
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,118
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,432
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 237
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 28,684
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 461
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,601
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,306
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,316
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 511
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 44,114
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 36,913
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,201
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 51,078
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,488
C. Usług (účtová grupa 51) 10,696
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 16,416
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 813
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,412
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 8,103
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,150
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,964
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 18,729
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 194
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 191
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -194
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -7,158
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,118
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341411 TIN: 2020325615 Numer VAT: SK2020325615
 • Zarejestrowana siedziba: DAXA, Osuského 44, 85102, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Branislav Králik Osuského 44 Bratislava 851 02 04.10.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Branislav Králik 6 640 € (100%) Osuského 44 Bratislava 851 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.04.2013Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   04.09.2012Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   fotografické služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekogníciu
   služby súvisiace so skrášľovaním tela
   03.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Dušan Králik Osuského 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Králik Osuského 44 Bratislava 851 02
   04.10.1999Nové sidlo:
   Osuského 44 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Branislav Králik Osuského 44 Bratislava
   Dušan Králik Osuského 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Branislav Králik Osuského 44 Bratislava 851 02
   Dušan Králik Osuského 44 Bratislava 851 02
   03.10.1999Zrušené sidlo:
   Niťova 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Branislav Králik Osuského 44 Bratislava
   Dušan Králik Osuského 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Branislav Králik Osuského 44 Bratislava
   Dušan Králik Osuského 44 Bratislava
   13.02.1995Noví spoločníci:
   Branislav Králik Osuského 44 Bratislava
   Dušan Králik Osuského 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Králik Osuského 44 Bratislava
   Dušan Králik Osuského 44 Bratislava
   12.02.1995Zrušeny spoločníci:
   René Arnold Levárska 7 Bratislava
   Dušan Králik Osuského 44 Bratislava
   Ing. Boris Vích Palkovičova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   René Arnold
   Dušan Králik
   Ing. Boris Vích
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   DAXA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Niťova 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   reprografické práce
   konzultačné služby v oblasti reklamy a reprografických prác
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   obchodná činnosť so samolepiacimi fóliami, spotrebným tovarom a elektronikou
   Noví spoločníci:
   René Arnold Levárska 7 Bratislava
   Dušan Králik Osuského 44 Bratislava
   Ing. Boris Vích Palkovičova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   René Arnold
   Dušan Králik
   Ing. Boris Vích