Utwórz fakturę

GROUPE SEB Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Nazwa firmy GROUPE SEB Slovensko
PIN 31341489
Data utworzenia 05 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GROUPE SEB Slovensko
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 401 428 €
Zysk 735 132 €
Kapitał 1 168 406 €
Kapitał własny 1 135 798 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0233595224
Telefon(y) kom. +421911444292
Nr(y) faksu 0233595225
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,601,840
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 298,958
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 294,096
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 294,096
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,862
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,862
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,036
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 917,389
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 5,816
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,816
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 911,573
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 381,069
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 235
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 369,457
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 11,377
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 578
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 578
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,846
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,846
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,601,840
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,226,486
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 440,981
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 440,981
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,275
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 44,098
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 44,098
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 735,132
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 375,354
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 341,012
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 309,872
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,872
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,744
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,166
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,230
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 34,342
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,342
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,401,428
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,397,011
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,417
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 440,932
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,130
D. Usług (účtová grupa 51) 92,852
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 319,308
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 227,928
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 86,031
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,349
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 405
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,185
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,185
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 960,496
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,285,029
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 144
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 144
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,585
O. Walutowe straty (563) 12
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,573
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,439
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 955,057
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 219,925
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 219,925
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 735,132
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016
 • PIN :31341489
 • Zarejestrowana siedziba: GROUPE SEB Slovensko, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika 10.03.2015
  Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 - Bubeneč 170 00 Česká republika 07.11.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SEB INTERNATIONALE S.A.S. 440 982 € (100%) Ecully F-69130 Francúzska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.12.2016Nový štatutárny orgán:
   Thierry Lucien Andre Bellamy Allee des Lievres Francheville 693 40 Francúzska republika Vznik funkcie: 07.11.2016
   30.11.2016Nový štatutárny orgán:
   Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 - Bubeneč 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 07.11.2016
   28.04.2015Nové obchodné meno:
   GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.03.2015
   11.03.2004Noví spoločníci:
   SEB INTERNATIONALE S.A.S. Chemin du Moulin Carron 112 Ecully F-69130 Francúzska republika
   04.09.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   07.11.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj