Utwórz fakturę

GROUPE SEB Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GROUPE SEB Slovensko
PIN 31341489
TIN 2020336120
Numer VAT SK2020336120
Data utworzenia 05 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GROUPE SEB Slovensko
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 401 428 €
Zysk 735 132 €
Kapitał 1 168 406 €
Kapitał własny 1 135 798 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0233595224
Telefon(y) kom. +421911444292
Nr(y) faksu 0233595225
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,601,840
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 298,958
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 294,096
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 294,096
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,862
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,862
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,036
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 917,389
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 5,816
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,816
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 911,573
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 381,069
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 235
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 369,457
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 11,377
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 578
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 578
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,846
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,846
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,601,840
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,226,486
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 440,981
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 440,981
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,275
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 44,098
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 44,098
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 735,132
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 375,354
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 341,012
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 309,872
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,872
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,744
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,166
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,230
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 34,342
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,342
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,401,428
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,397,011
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,417
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 440,932
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,130
D. Usług (účtová grupa 51) 92,852
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 319,308
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 227,928
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 86,031
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,349
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 405
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,185
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,185
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 960,496
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,285,029
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 144
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 144
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,585
O. Walutowe straty (563) 12
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,573
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,439
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 955,057
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 219,925
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 219,925
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 735,132
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341489 TIN: 2020336120 Numer VAT: SK2020336120
 • Zarejestrowana siedziba: GROUPE SEB Slovensko, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika 10.03.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SEB INTERNATIONALE S.A.S. 440 982 € (100%) Ecully F-69130 Francúzska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.04.2015Nové obchodné meno:
   GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.03.2015
   Iris Lia Maria Seijsener Ep Jurus Chemin du Bois D´Ars 1451 Limonest Francúzska republika Vznik funkcie: 10.03.2015
   27.04.2015Zrušené obchodné meno:
   "GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o."
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Elena Paoli Pod Kaštany 1107/19 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2013
   13.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Elena Paoli Pod Kaštany 1107/19 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2013
   23.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Renaud Marie Martial de Butler Impasse des Lilas 1 er Charbonieres-les-Bains 69 260 Francúzska republika Vznik funkcie: 20.05.2011
   22.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kodytek Třešňová 1234/4 Třešť 589 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2010
   04.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kodytek Třešňová 1234/4 Třešť 589 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2010
   03.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Azovská 7 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.02.2010
   23.02.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Azovská 7 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.02.2010
   22.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 Česká republika Vznik funkcie: 14.08.2002
   02.02.2010Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 06
   01.02.2010Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   18.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.1996
   01.04.2006Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   31.03.2006Zrušené sidlo:
   Tomášikova 29 Bratislava 821 05
   11.03.2004Noví spoločníci:
   SEB INTERNATIONALE S.A.S. Chemin du Petit Bois Ecully F-69130 Francúzska republika
   10.03.2004Zrušeny spoločníci:
   GROUPE SEB ČR, spol. s.r.o. IČO: 45 280 789 Truhlářská 1104/13 Praha 1 110 00 Česká republika
   30.10.2003Noví spoločníci:
   GROUPE SEB ČR, spol. s.r.o. IČO: 45 280 789 Truhlářská 1104/13 Praha 1 110 00 Česká republika
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice Vznik funkcie: 04.09.2001 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   15.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.1996
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice Vznik funkcie: 04.09.2001 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   14.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice
   14.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 Česká republika Vznik funkcie: 14.08.2002
   13.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Wolf Lehmann Branderburger Strasse 39 Offenbach Am Main 630 75 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stolárska 35 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 27.03.2002
   21.12.2001Nové sidlo:
   Tomášikova 29 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice
   20.12.2001Zrušené sidlo:
   Stolárska 35 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Egon Guttmann Komenského 8 Trenčín
   23.01.2001Noví spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   22.01.2001Zrušeny spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   04.09.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Egon Guttmann Komenského 8 Trenčín
   03.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Šinály Sadmelijská 7465/3 Bratislava
   25.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Erik Wolf Lehmann Branderburger Strasse 39 Offenbach Am Main 630 75 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stolárska 35 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 27.03.2002
   09.02.1999Noví spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Firma ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   07.11.1996Nové sidlo:
   Stolárska 35 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava
   Ing. Tibor Šinály Sadmelijská 7465/3 Bratislava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Hrušková 64 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Gerhard A. Urbannek Nad Rentlovkou 4 Praha 8 181 00 Česká republika
   11.06.1993Nové sidlo:
   Hrušková 64 Bratislava 831 06
   10.06.1993Zrušené sidlo:
   Šaštínska 28 Bratislava 842 10
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   "GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o."
   Nové sidlo:
   Šaštínska 28 Bratislava 842 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Firma ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gerhard A. Urbannek Nad Rentlovkou 4 Praha 8 181 00 Česká republika