Utwórz fakturę

Foto MEGA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Foto MEGA
PIN 31341527
TIN 2020896130
Numer VAT SK2020896130
Data utworzenia 05 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Foto MEGA
Sch. Trnavského 4
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 291 €
Zysk 679 €
Kapitał 13 151 €
Kapitał własny -9 051 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903373848
Telefon(y) kom. 0903373848
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 8,289
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 8,289
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,289
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,971
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 180
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,411
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,055
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 14,260
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,371
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -16,021
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 679
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,631
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 533
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 21,848
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 37
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 567
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 911
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,333
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 17,291
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 16,811
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 16,021
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,112
C. Usług (účtová grupa 51) 1,022
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,794
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 203
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,763
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,127
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,270
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10,677
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 111
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 111
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -111
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,159
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 679
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341527 TIN: 2020896130 Numer VAT: SK2020896130
 • Zarejestrowana siedziba: Foto MEGA, Sch. Trnavského 4, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Slavomír Melounek Roľnícka 348 Bratislava 831 07 01.06.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Slavomír Melounek 6 639 € (100%) Roľnícka 348 Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.06.2006Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce
   maliarske, natieračské práce
   mechanické úpravy na zákazku
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Slavomír Melounek Roľnícka 348 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Slavomír Melounek Roľnícka 348 Bratislava 831 07
   31.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   02.10.2000Noví spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   01.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Marta Gažová Robotnícka 5 Bratislava
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   10.04.1995Noví spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   09.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   Alexander Molnár Cesta na Kamzík 7 Bratislava
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   Foto MEGA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Sch. Trnavského 4 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   nákup a predaj fotoprístrojov a fotopríslušenstva
   poradenské a konzultačné služby v uvedenom odbore podnikania
   Noví spoločníci:
   Marta Gažová Robotnícka 5 Bratislava
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   Alexander Molnár Cesta na Kamzík 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava