Utwórz fakturę

K R O N E R - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K R O N E R
PIN 31341543
TIN 2020336109
Numer VAT SK2020336109
Data utworzenia 03 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K R O N E R
Júlova 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 738 860 €
Zysk 212 034 €
Kapitał 304 380 €
Kapitał własny 125 361 €
Dane kontaktowe
E-mail info@astevia.sk
Telefon(y) 0243420031, 0337429145, 0243410065
Telefon(y) kom. +421902153655, +421911301452
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 810,119
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 266,989
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 266,989
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 129,788
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 126,033
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,168
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 542,143
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 61,384
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 61,384
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 100,839
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 100,839
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,839
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 379,920
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 378,094
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,826
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 987
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 987
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 810,119
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 337,394
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 60,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 664
2. Inne fundusze (427, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 58,057
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 58,057
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 212,034
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 468,675
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,646
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,646
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 399,132
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 244,590
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244,590
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 42,386
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,388
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,240
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,528
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,536
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,536
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,361
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,050
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,050
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,738,860
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,715,814
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,529
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,517
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,446,993
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,047,258
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,885
D. Usług (účtová grupa 51) 190,721
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 124,778
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 92,596
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,648
4. Koszty społeczne (527, 528) 534
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,971
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,717
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,717
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,663
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 291,867
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 452,479
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,272
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,932
2. Pozostałe koszty (562A) 2,932
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 15,340
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,271
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 273,596
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 61,562
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 61,562
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 212,034
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341543 TIN: 2020336109 Numer VAT: SK2020336109
 • Zarejestrowana siedziba: K R O N E R, Júlova 12, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimir Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 03 29.03.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vladimir Kozačenko 6 639 € (100%) Júlová 12 Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Bohdan Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 01
   15.02.2008Noví spoločníci:
   Vladimir Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 01
   Bohdan Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimir Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 29.03.1993
   14.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Bohdan Kozatchenko ul.K.ú.Romana 26/34 Ľvov Ukrajina
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko
   08.05.2004Noví spoločníci:
   Bohdan Kozatchenko ul.K.ú.Romana 26/34 Ľvov Ukrajina
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava 831 01
   07.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   05.06.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk
   17.02.1995Noví spoločníci:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   16.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk Včelárska 13 Bratislava
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   29.03.1993Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko
   03.02.1993Nové obchodné meno:
   K R O N E R spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Júlova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk Včelárska 13 Bratislava
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk