Utwórz fakturę

SPORT und FREIZEIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SPORT und FREIZEIT
PIN 31341616
TIN 2020350596
Numer VAT SK2020350596
Data utworzenia 05 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPORT und FREIZEIT
Panónska cesta 4/A
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 009 864 €
Zysk 24 748 €
Kapitał 835 576 €
Kapitał własny 777 495 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905731594, 0905817546
Telefon(y) kom. 0905817546
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 870,976
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,352
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,352
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,352
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 840,401
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 118,903
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 99
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 118,804
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 289,159
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 273,148
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,148
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,845
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 166
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 432,339
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,418
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 430,921
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,223
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 7
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,216
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 870,976
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 802,243
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 40,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 40,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,203
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 512
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 512
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 721,780
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 721,780
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,748
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,779
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,399
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 673
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,726
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 56,877
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,695
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,695
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,746
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,360
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,503
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,503
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,954
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5,954
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,004,011
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,009,864
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,004,008
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,853
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 977,990
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 733,845
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,418
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -3,745
D. Usług (účtová grupa 51) 77,430
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 150,795
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 111,796
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,871
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,128
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 585
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,360
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,360
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -4,862
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,164
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,874
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 189,063
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 200,653
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 200,000
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 592
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 592
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 61
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 61
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 201,326
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 200,000
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16
2. Pozostałe koszty (562A) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,310
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -673
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 31,201
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,453
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,559
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -106
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 24,748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341616 TIN: 2020350596 Numer VAT: SK2020350596
 • Zarejestrowana siedziba: SPORT und FREIZEIT, Panónska cesta 4/A, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 05.02.1993
  Ing. Tomáš Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 10.02.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Faltus 19 600 € (49%) Dlhá 45 Bratislava 851 10
  Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. 20 400 € (51%) Wien 1190 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.12.2012Nové sidlo:
   Panónska cesta 4/A Bratislava 851 04
   19.12.2012Zrušené sidlo:
   Haanova 10 Bratislava 851 04
   11.03.2010Noví spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Raffelspergergasse 1/6 Wien 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.02.2010
   10.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   31.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.02.1993
   30.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   SPORT und FREIZEIT, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Haanova 10 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie skladov
   Noví spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Faltus