Utwórz fakturę

MicroStep - HDO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MicroStep - HDO
PIN 31341624
TIN 2020319202
Numer VAT SK2020319202
Data utworzenia 04 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MicroStep - HDO
Vajnorská 158
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 401 716 €
Zysk 138 866 €
Kapitał 3 658 828 €
Kapitał własny 1 472 190 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232277400, 0232277777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,897,202
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 136,424
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 121,591
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 121,591
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 14,833
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 13,505
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,328
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,752,957
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 182,087
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 182,087
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,336,153
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 997,871
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 997,871
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 277,899
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 532
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 59,851
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,234,717
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,593
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,217,124
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,821
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,821
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,897,202
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,611,588
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 49,800
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 49,800
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 36,829
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,123
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,123
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 532
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 532
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,380,438
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,380,438
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,866
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,285,614
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 437,160
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 400,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 36,799
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 361
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 361,334
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 144,717
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,717
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,404
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 111,072
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 68,120
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,001
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 487,091
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 93,243
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 393,848
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,226,565
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,401,716
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 207,276
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,019,289
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 130,609
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 29,073
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,469
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,200,172
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 478,266
D. Usług (účtová grupa 51) 796,311
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,861,091
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,370,174
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 454,265
4. Koszty społeczne (527, 528) 36,652
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,204
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,192
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,192
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,108
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 201,544
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,082,597
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,389
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,179
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,179
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,210
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,481
O. Walutowe straty (563) 17,544
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,937
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,092
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 183,452
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 44,586
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 44,323
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 263
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 138,866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341624 TIN: 2020319202 Numer VAT: SK2020319202
 • Zarejestrowana siedziba: MicroStep - HDO, Vajnorská 158, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alexander Varga, CSc. Bajkalská 9 Bratislava 831 04 04.02.1993
  Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09 30.06.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Jamrich 13 280 € (26.7%) Tekovská 17 Bratislava 821 09
  MicroStep, spol. s r.o. 19 920 € (40%) Bratislava 831 04
  RNDr. Eva Huttová 6 640 € (13.3%) Svätý Jur 900 21
  Ing. Pavel Kyčina 1 992 € (4%) Pezinok 902 01
  Ján Medo 1 992 € (4%) Bratislava 851 03
  Ing. Ivan Trup 1 992 € (4%) Bratislava 821 07
  Vladimír Hutta 1 992 € (4%) Svätý Jur 900 21
  Doc.RNDr. Anna Valková, PhD. 1 992 € (4%) Bratislava 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.2014Noví spoločníci:
   Doc.RNDr. Anna Valková , PhD. Šancová 90 Bratislava 831 04
   13.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Valko Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   12.04.2013Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Huttová Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Pavel Kyčina Trnavská 22 Pezinok 902 01
   Ján Medo Gessayova 47 Bratislava 851 03
   Ing. Ivan Trup Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Vladimír Hutta Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   Ing. Dušan Valko Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   11.04.2013Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Eva Huttová Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   26.04.2012Nové sidlo:
   Vajnorská 158 Bratislava 831 04
   25.04.2012Zrušené sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   28.01.2010Nové predmety činnosti:
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   20.10.2009Nové obchodné meno:
   MicroStep - HDO s.r.o.
   19.10.2009Zrušené obchodné meno:
   MicroStep - HDO s r.o.
   04.08.2009Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Huttová Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   03.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Eva Huttová Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.06.2005
   22.07.2005Noví spoločníci:
   Eva Huttová Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Varga, , CSc. Bajkalská 9 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 04.02.1993
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.06.2005
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.06.2005
   21.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.02.1993
   Ing. Alexander Varga, , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.02.1993
   15.12.2003Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   inžinierska činnosť v elektrotechnike
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská činnosť v oblasti spracovania údajov
   kompletizácia a montáž počítačových sietí
   poradenská činnosť v oblasti navrhovania počítačových sietí
   poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti automatizačnej a výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby programového vybavenia
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie a technické zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   14.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Ing. Jozef Omelka Ďurgalova 4 Bratislava 831 01
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bernolákovo 900 27
   08.07.2003Nové obchodné meno:
   MicroStep - HDO s r.o.
   Noví spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. Vajnorská 158 Bratislava 831 04
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Ing. Jozef Omelka Ďurgalova 4 Bratislava 831 01
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.02.1993
   Ing. Alexander Varga, , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.02.1993
   07.07.2003Zrušené obchodné meno:
   Micro Step - HDO s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. IČO: 00 603 015 Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   12.03.1999Nové sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. IČO: 00 603 015 Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   11.03.1999Zrušené sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   Zrušeny spoločníci:
   MikroStep spol. s r.o Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   18.05.1994Nové sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   17.05.1994Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   04.02.1993Nové obchodné meno:
   Micro Step - HDO s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a servis zariadení automatizačnej techniky, zariadení na spracovanie a prenos dát a zariadení na automatizáciu technologických procesov programovými pros- triedkami
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   MikroStep spol. s r.o Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava