Utwórz fakturę

ITALROJA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ITALROJA
PIN 31341667
TIN 2020350937
Numer VAT SK2020350937
Data utworzenia 05 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ITALROJA
Holíčska 4
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 141 839 €
Zysk -22 304 €
Kapitał 56 551 €
Kapitał własny -101 107 €
Dane kontaktowe
E-mail italroja@italroja.sk
Telefon(y) 0249250102, 0908708387, 0243413266, 836974
Telefon(y) kom. 0908708387
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 900
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 900
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 900
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,264
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,419
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,436
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 708
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,628
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 41,164
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -123,411
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -107,747
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,304
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 164,575
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 68,541
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 86,670
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80,284
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,481
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,252
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 653
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 443
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,921
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 141,839
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 139,802
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,575
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 462
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 162,548
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 87,010
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,010
C. Usług (účtová grupa 51) 38,604
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 27,075
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 242
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 450
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,157
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -20,709
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,753
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 0
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 635
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 346
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 289
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -635
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -21,344
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -22,304
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341667 TIN: 2020350937 Numer VAT: SK2020350937
 • Zarejestrowana siedziba: ITALROJA, Holíčska 4, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava 05.02.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jana Hajašová 1 328 € (20%) Holíčska 4 Bratislava
  Mauro Montagner 5 312 € (80%) Musile di Piave Talianska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.06.1998Noví spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Mauro Montagner Via Verona 10 Musile di Piave Talianska republika
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Mauro Montagner Via Verona 10 Musile di Piave Talianska republika
   11.02.1997Noví spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Mauro Montagner Via Verona 10 Musile di Piave Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Roberto Spada Via A.De.Gasperi 24 Residente, S. Vendemiano Talianska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   ITALROJA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 4 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Roberto Spada Via A.De.Gasperi 24 Residente, S. Vendemiano Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava