Utwórz fakturę

IMET-AKE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IMET-AKE
PIN 31341870
TIN 2020297048
Numer VAT SK2020297048
Data utworzenia 09 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMET-AKE
ul. M.Sch. Trnavského 2/B
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 820 830 €
Zysk 241 786 €
Kapitał 3 618 393 €
Kapitał własny 1 781 934 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0455402635, 0455402636, 0455402637, 0260202927, 0260202915
Nr(y) faksu 0260202937
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,536,211
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 396,653
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 55,006
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 55,006
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,686
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,686
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 330,961
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 290,961
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 40,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,125,023
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,823,817
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,708
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,686,058
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 132,051
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,162,444
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,156,641
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,156,641
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,491
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 312
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 138,762
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 77,931
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 60,831
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,535
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 8,980
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 5,555
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,536,211
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,998,315
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 73,027
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 73,027
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 14,700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 14,700
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 18,206
2. Inne fundusze (427, 42X) 18,206
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -60,872
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -60,872
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,711,468
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,711,468
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 241,786
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,536,618
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,522
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,422
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 100
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,686,797
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,311,605
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,311,605
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,720
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,976
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,496
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 290,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,264
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,264
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 828,035
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,278
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 1,278
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,649,300
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,820,830
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,505,364
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 102,385
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 41,552
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -79,742
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 251,271
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,465,027
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,541,547
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 64,922
D. Usług (účtová grupa 51) 1,210,279
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 584,309
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 427,378
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 145,407
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,524
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,035
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,391
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,391
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 17,613
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,931
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 355,803
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 752,811
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,403
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 11
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11,392
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 48,928
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 26,867
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 26,867
O. Walutowe straty (563) 14,022
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,039
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -37,525
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 318,278
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 76,492
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 76,492
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 241,786
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341870 TIN: 2020297048 Numer VAT: SK2020297048
 • Zarejestrowana siedziba: IMET-AKE, ul. M.Sch. Trnavského 2/B, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31 07.10.2005
  Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32 12.10.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Maťas 7 303 € (10%) Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31
  Peter Šipoš 7 303 € (10%) Borinka 491 Borinka 900 32
  IMET, a.s. 54 770 € (75%) Košice 040 11
  Peter Moravický 3 651 € (5%) Borinka 900 32
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.03.2011Nové predmety činnosti:
   výroba valivých ložísk
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
   03.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a hutnícke spracovanie kovov
   12.11.2010Nové sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   skladovanie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   administratívne služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
   výroba a hutnícke spracovanie kovov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31
   Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32
   Peter Moravický Borinka 224 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 12.10.2010
   11.11.2010Zrušené sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Líščie údolie 218 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.02.1993
   13.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 07.10.2005
   Ing. Mikuláš Potoczky Líščie údolie 218 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.02.1993
   12.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava Vznik funkcie: 09.02.1993
   23.09.2005Nové obchodné meno:
   IMET-AKE s.r.o.
   22.09.2005Zrušené obchodné meno:
   AKV-AKE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   16.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava Vznik funkcie: 09.02.1993
   15.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava
   23.07.1999Nové sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   IMET, a.s. IČO: 36 185 957 Bardejovská 1/C Košice 040 11
   22.07.1999Zrušené sidlo:
   Podhorská 12 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   20.07.1998Noví spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   08.11.1995Nové sidlo:
   Podhorská 12 Bratislava 841 07
   07.11.1995Zrušené sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   19.05.1995Noví spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   18.05.1995Zrušeny spoločníci:
   AKV Allgemeiner Kugellagervetrieb, Polzl Ges.m.b.H. Lehargasse 1 Wien Rakúska republika
   09.02.1993Nové obchodné meno:
   AKV-AKE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   AKV Allgemeiner Kugellagervetrieb, Polzl Ges.m.b.H. Lehargasse 1 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava