Utwórz fakturę

IBI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy IBI
Stan Zniszczono
PIN 31341993
TIN 2020300326
Data utworzenia 11 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IBI
Plynárenská 2
82109
Bratislava
Financial information
Zysk -516 €
Kapitał 258 €
Kapitał własny 258 €
Dane kontaktowe
E-mail ibi@napri.sk
Telefon(y) +421253414130
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 222
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 222
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 222
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 208
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 222
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -258
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,045
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,045
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -516
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 36
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -36
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -516
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31341993 TIN: 2020300326
 • Zarejestrowana siedziba: IBI, Plynárenská 2, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 February 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.11.2004Nové sidlo:
   Plynárenská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Zděnka Valentová Za jalovým dvorem 4 Praha 4 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Eva Kolláriková Záhradná 39 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 11.02.1993
   19.11.2004Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Valenta U Smaltovny 24 Praha 7 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Eva Kolláriková Levárska 9 Bratislava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Peter Korbelář Myslbekova 25 Praha 6 Česká republika
   JUDr. Violeta Jiráčková U krčské vodárny 63 Praha 4 140 00 Česká republika
   Ing. Jaroslav Valenta U Smaltovny 24 Praha 7 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Eva Kolláriková Levárska 9 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Violeta Jiráčková Na Vápence 21 Praha 3 Česká republika
   MUDr. Peter Korbelář Myslbekova 25 Praha 6 Česká republika
   Ing. Jaroslav Valenta U Smaltovny 24 Praha 7 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Eva Kolláriková Levárska 9 Bratislava
   26.09.1995Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod so zdravotníckym materiálom a zdravotníckymi pomôckami
   11.02.1993Nové obchodné meno:
   IBI spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodov a akvizícia
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   poriadanie odborných sympózií, konferencií a školení
   Noví spoločníci:
   JUDr. Violeta Jiráčková Na Vápence 21 Praha 3 Česká republika
   MUDr. Peter Korbelář Myslbekova 25 Praha 6 Česká republika
   Ing. Jaroslav Valenta U Smaltovny 24 Praha 7 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Eva Kolláriková Levárska 9 Bratislava