Utwórz fakturę

EXPO LINE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EXPO LINE
PIN 31342167
TIN 2020299501
Numer VAT SK2020299501
Data utworzenia 15 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EXPO LINE
Moyzesova 5
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 777 196 €
Zysk 89 732 €
Kapitał 1 195 297 €
Kapitał własny -205 777 €
Dane kontaktowe
E-mail expoline@expoline.sk
Telefon(y) 0254434774
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 481,726
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 111,908
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 87,428
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 73,259
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,169
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 24,480
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 23,230
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 366,075
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 107,909
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 57,327
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 50,582
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 129,335
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 129,335
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,335
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 128,831
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 77,986
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50,845
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,743
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,743
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 481,726
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -116,046
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 677
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -213,227
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -213,227
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 89,732
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 597,772
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,523
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 478
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,045
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 596,049
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 234,183
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 234,183
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 319,482
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,386
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,009
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,546
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,443
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 -800
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) -800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,597,887
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 777,196
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,546,811
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -820,686
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,071
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 683,245
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,296
D. Usług (účtová grupa 51) 491,375
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 31,937
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,550
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,227
4. Koszty społeczne (527, 528) 160
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,895
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,829
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,829
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 65,578
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,335
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 93,951
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 205,454
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,343
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 366
2. Pozostałe koszty (562A) 366
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 977
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,338
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 92,613
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 89,732
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31342167 TIN: 2020299501 Numer VAT: SK2020299501
 • Zarejestrowana siedziba: EXPO LINE, Moyzesova 5, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 15.02.1993
  Ing. arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 05 19.03.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing.arch. Karol Kállay 6 772 € (100%) Fándlyho 12/A Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.04.2014Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 19.03.2014
   11.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.02.1993
   10.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.02.1993
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.02.1993
   13.03.2004Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb a interiéru
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   technické zabezpečenie výstav, realizácia interiérov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť / okrem vybraných činností v stavebníctve /
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenia sídliskových celkov /
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   architektonické a technické zabezpečenie interiérov, výstav a rekonštrukcie výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a predaj reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie lodí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.02.1993
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.02.1993
   12.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   technické zabezpečenie výstav, realizácia interiérov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   architektonické a technické zabezpečenie interiérov, výstav a rekonštrukcie výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a predaj reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie lodí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   28.11.2001Noví spoločníci:
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   27.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/a Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   05.03.2001Nové predmety činnosti:
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie lodí
   18.07.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a predaj reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   03.01.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   architektonické a technické zabezpečenie interiérov, výstav a rekonštrukcie výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/a Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   02.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   EXPO LINE s r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   technické zabezpečenie výstav, realizácia interiérov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika