Utwórz fakturę

Mars SR, kom. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Mars SR, kom.
PIN 31342175
TIN 2020319191
Numer VAT SK2020319191
Data utworzenia 15 February 1993
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Mars SR, kom.
Kalinčiakova 27
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 527 615 €
Zysk 845 576 €
Kapitał 4 709 747 €
Kapitał własny 3 072 715 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0850111443
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,821,148
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,818,967
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 373,604
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 408
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 373,196
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 27,540
8. Podatek odroczony należności (481A) 27,540
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,594,924
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 850,041
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 850,041
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 3,744,883
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 822,899
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 264
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 822,635
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,181
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,181
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,821,148
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,918,292
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 21,900,485
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 21,900,485
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 308,185
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,135,954
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,135,954
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 845,576
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,902,856
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,653
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,653
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,726,609
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,384,872
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,384,872
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,173
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,281
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,516
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 283,767
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 170,594
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 54,076
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 116,518
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,529,562
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,527,615
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,426,865
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,734
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 58,680
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,336
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,415,606
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,251,457
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,888
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -365
D. Usług (účtová grupa 51) 3,505,822
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 497,345
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 366,035
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 125,496
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,814
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 443
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 81,996
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,694
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,326
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,112,009
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,672,797
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,991
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,947
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,947
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 41
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,647
O. Walutowe straty (563) 260
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,387
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,656
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,109,353
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 252,683
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 227,982
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 24,701
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 11,094
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 845,576
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016
 • PIN :31342175 TIN: 2020319191 Numer VAT: SK2020319191
 • Zarejestrowana siedziba: Mars SR, kom., Kalinčiakova 27, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 February 1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mars Nederland B.V. 21 900 485 € (100%) Taylorweg 5 54 66AE Veghel Holandsko
  Mars Holdings SR s. r. o. 0 € (0%) Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.04.2009Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   komplementár Mars Holdings SR s. r. o. Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mars Holdings SR s. r. o. Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 05.09.2008
   12.10.2007Noví spoločníci:
   komanditista Mars Nederland B.V. Taylorweg 5 54 66AE Veghel Holandsko
   14.05.2007Nové obchodné meno:
   Mars SR, kom. spol.
   23.06.2004Nový štatutárny orgán:
   komplementári
   15.02.1993Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti