Utwórz fakturę

ECOLAB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ECOLAB
PIN 31342213
TIN 2020317475
Numer VAT SK2020317475
Data utworzenia 15 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ECOLAB
Čajakova 18
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 467 133 €
Zysk 92 273 €
Kapitał 2 233 941 €
Kapitał własny 1 276 573 €
Dane kontaktowe
E-mail objednavky@ecolab.com
witryna internetowa http://www.ecolab.com;http://www.ecolab.sk
Telefon(y) kom. +421904517433
Nr(y) faksu 0257204912, 0257204928
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,527,169
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 132,369
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 132,369
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 132,369
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,385,735
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 629,968
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,501
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 628,467
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 70,491
8. Podatek odroczony należności (481A) 70,491
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,572,020
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,558,220
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,558,220
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13,800
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 113,256
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 564
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 112,692
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,065
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,065
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,527,169
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,368,846
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 239,561
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 239,561
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,045
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 35,749
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 35,749
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 118,498
2. Inne fundusze (427, 42X) 118,498
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 871,720
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 871,720
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,273
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,158,323
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,334
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,334
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 928,460
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 648,968
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 648,968
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 50,629
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 33,847
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 194,984
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 227,529
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 45,650
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 181,879
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,468,132
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,467,133
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,378,012
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 72,243
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,078
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,257,286
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,431,971
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 147,268
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 1,837
D. Usług (účtová grupa 51) 2,331,255
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,217,568
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 877,661
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 322,756
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,151
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,548
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 60,200
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 60,200
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 23,222
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,417
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 209,847
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,537,924
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,005
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 999
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 999
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,779
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 925
2. Pozostałe koszty (562A) 925
O. Walutowe straty (563) 550
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,304
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,774
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 200,073
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 107,800
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 114,825
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -7,025
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 92,273
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31342213 TIN: 2020317475 Numer VAT: SK2020317475
 • Zarejestrowana siedziba: ECOLAB, Čajakova 18, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Jaroslav Brojo Kmeťova 23/8 Nitra 949 11 01.06.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ecolab Holding Italy S.r.l. 238 565 € (99.6%) Milano 201 21 Taliansko
  Ecolab NL 10 B.V. 996 € (0.4%) Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.10.2014Noví spoločníci:
   Ecolab NL 10 B.V. Iepenhoeve 7 Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
   03.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ecolab NL 5 B.V. Iepenhoeve 7 Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
   11.07.2013Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   16.11.2012Noví spoločníci:
   Ecolab NL 5 B.V. Iepenhoeve 7 Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
   15.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Ecolab (Schweiz) GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   12.06.2009Noví spoločníci:
   Ecolab (Schweiz) GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jaroslav Brojo Kmeťova 23/8 Nitra 949 11 Vznik funkcie: 01.06.2009
   11.06.2009Zrušeny spoločníci:
   ECOLAB GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka Vznik funkcie: 15.02.1993
   30.01.2008Noví spoločníci:
   ECOLAB GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   29.01.2008Zrušeny spoločníci:
   ECOLAB Holding GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   04.12.2007Noví spoločníci:
   Ecolab Holding Italy S.r.l. Piazza Filippo Meda 3 Milano 201 21 Taliansko
   03.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ecolab Holding Europe GmbH Erdbergstraße 29 Viedeň 1030 Rakúska republika
   15.07.2005Noví spoločníci:
   ECOLAB Holding GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   14.07.2005Zrušeny spoločníci:
   ECOLAB GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   20.03.2004Noví spoločníci:
   Ecolab Holding Europe GmbH Erdbergstraße 29 Viedeň 1030 Rakúska republika
   ECOLAB GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   19.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ecolab Holding (Europe) Inc. Suite 1300, 1105 N, Market Street Wilmington, Delaware USA
   19.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka Vznik funkcie: 15.02.1993
   18.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka
   27.05.2002Nové obchodné meno:
   ECOLAB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 18 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ecolab Holding (Europe) Inc. Suite 1300, 1105 N, Market Street Wilmington, Delaware USA
   26.05.2002Zrušené obchodné meno:
   HENKEL ECOLAB Bratislava, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 91 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   16.03.2000Nové predmety činnosti:
   výroba jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
   22.07.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka
   21.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Heinrich Gawlik Antonína Procházky 24 Brno Česká republika
   Lutz Henschen Antonína Procházky 24 Brno Česká republika
   19.01.1995Noví spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   18.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   16.11.1994Nové predmety činnosti:
   prenájom a leasing strojov a zariadení
   22.10.1993Noví spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   21.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   HENKEL ECOLAB Bratislava, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 91 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb, výroby dopravy
   sprostredkovanie reklamy
   Noví spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Heinrich Gawlik Antonína Procházky 24 Brno Česká republika
   Lutz Henschen Antonína Procházky 24 Brno Česká republika