Utwórz fakturę

ECOLAB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.11.2016
Basic information
Nazwa firmy ECOLAB
PIN 31342213
TIN 2020317475
Numer VAT SK2020317475
Data utworzenia 15 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ECOLAB
Čajakova 18
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 865 193 €
Zysk 108 676 €
Kapitał 2 233 941 €
Kapitał własny 1 276 573 €
Dane kontaktowe
E-mail objednavky@ecolab.com
witryna internetowa http://www.ecolab.com;http://www.ecolab.sk
Telefon(y) kom. +421904517433
Nr(y) faksu 0257204912, 0257204928
Date of updating data: 15.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,990,260
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 143,630
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 143,630
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 143,630
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,844,769
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 600,785
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,601
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 597,184
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 129,446
8. Podatek odroczony należności (481A) 129,446
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,914,866
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,895,466
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,097
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,713,369
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 19,400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 199,672
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,110
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 196,562
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,861
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,861
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,990,260
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,477,521
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 239,561
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 239,561
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,045
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 35,749
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 35,749
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 118,498
2. Inne fundusze (427, 42X) 118,498
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 963,992
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 963,992
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 108,676
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,512,739
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,089
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,089
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 34,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 34,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,133,158
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 573,076
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,107
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 222,969
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 201,692
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 100,393
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 40,320
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 217,644
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 342,492
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 28,448
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 314,044
Date of updating data: 15.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,865,602
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,865,193
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,713,370
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 67,775
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,548
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,646,155
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,588,358
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 162,011
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 25,277
D. Usług (účtová grupa 51) 2,234,290
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,363,686
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,004,421
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 340,294
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,971
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,162
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 72,971
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 72,971
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -27,562
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 207,962
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 219,038
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,771,209
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 427
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 408
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 408
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 18
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,997
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,709
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,692
2. Pozostałe koszty (562A) 17
O. Walutowe straty (563) 1,613
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,675
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,570
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 206,468
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 97,792
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 156,747
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -58,955
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 108,676
Date of updating data: 15.11.2016
Date of updating data: 15.11.2016
 • PIN :31342213 TIN: 2020317475 Numer VAT: SK2020317475
 • Zarejestrowana siedziba: ECOLAB, Čajakova 18, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Jaroslav Brojo Studničná 1047/26 Nitra - Klokočina 949 01 01.06.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ecolab Holding Italy S.r.l. 238 565 € (99.6%) Milano 201 21 Taliansko
  Ecolab NL 10 B.V. 996 € (0.4%) Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.10.2014Noví spoločníci:
   Ecolab NL 10 B.V. Iepenhoeve 7 Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
   11.07.2013Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   12.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jaroslav Brojo Studničná 1047/26 Nitra - Klokočina 949 01 Vznik funkcie: 01.06.2009
   04.12.2007Noví spoločníci:
   Ecolab Holding Italy S.r.l. Piazza Filippo Meda 3 Milano 201 21 Taliansko
   27.05.2002Nové obchodné meno:
   ECOLAB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 18 Bratislava 811 05
   16.03.2000Nové predmety činnosti:
   výroba jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
   22.07.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.11.1994Nové predmety činnosti:
   prenájom a leasing strojov a zariadení
   15.02.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb, výroby dopravy
   sprostredkovanie reklamy