Utwórz fakturę

INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Nazwa firmy INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby
PIN 31342302
TIN 2020869653
Numer VAT SK2020869653
Data utworzenia 16 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby
Hlaváčiková 19
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 890 €
Zysk -5 736 €
Kapitał 24 937 €
Kapitał własny 12 297 €
Dane kontaktowe
E-mail intercontact@bdsl.sk
Telefon(y) 0265420840
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,679
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 113
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 113
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 113
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,208
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,827
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,800
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,800
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 27
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,381
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,054
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,327
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 358
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 358
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,679
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,616
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 293
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 293
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,420
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,420
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,736
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,063
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 415
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 415
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,648
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 480
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 480
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,225
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 234
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 213
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,496
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 36,890
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 36,890
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 36,890
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,418
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,364
D. Usług (účtová grupa 51) 7,449
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 29,483
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 22,380
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,103
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 145
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,020
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,020
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -552
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 509
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,528
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,077
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 249
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 249
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -248
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,776
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,736
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016
 • PIN :31342302 TIN: 2020869653 Numer VAT: SK2020869653
 • Zarejestrowana siedziba: INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby, Hlaváčiková 19, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gabriela Hricišáková Hlaváčikova 19 Bratislava 22.04.1996
  Ing. Dušan Malina Bratislava 22.04.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Gabriela Hricišáková 3 319 € (50%) Hlaváčikova 19 Bratislava
  Ing. Dušan Malina 3 319 € (50%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.07.2016Nové obchodné meno:
   INTERCONTACT s.r.o., ekonomické a poradenské služby
   25.08.2009Nové sidlo:
   Hlaváčiková 19 Bratislava 841 05
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Hricišáková Hlaváčikova 19 Bratislava
   Ing. Dušan Malina Hlaváčikova 19 Bratislava
   22.04.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriela Hricišáková Hlaváčikova 19 Bratislava
   Ing. Dušan Malina Hlaváčikova 19 Bratislava
   05.05.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného, ekonomického a účtovného poradcu
   sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a zákaziek
   organizovanie školení a odborných seminárov v oblasti podnikania
   vydávanie neperiodickej tlače
   16.02.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným