Utwórz fakturę

CLOSE UP, Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CLOSE UP, Bratislava
PIN 31342329
TIN 2020328970
Numer VAT SK2020328970
Data utworzenia 17 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CLOSE UP, Bratislava
Krížna 30
81107
Bratislava
Financial information
Zysk -3 234 €
Kapitał 16 368 €
Kapitał własny 15 688 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903446915
Telefon(y) kom. 0903446915
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,159
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,657
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,657
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 850
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 249
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 558
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,502
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,497
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 193
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,304
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,159
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,453
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 29,799
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 96
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 96
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 33,872
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 33,872
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -54,719
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,296
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -62,015
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,234
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,706
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 672
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 672
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,034
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 74
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,147
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 75
D. Usług (účtová grupa 51) 1,429
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 498
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 498
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,147
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,504
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 128
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 128
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -127
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,274
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,234
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31342329 TIN: 2020328970 Numer VAT: SK2020328970
 • Zarejestrowana siedziba: CLOSE UP, Bratislava, Krížna 30, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava 20.10.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Henrich Gavač 3 253 € (49%) Meteorova 7 Bratislava
  Close up Filmgesellschaft m.b.H. 3 386 € (51%) Wien Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.02.2004Noví spoločníci:
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava Vznik funkcie: 20.10.2003
   19.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava Skončenie funkcie: 20.10.2003
   12.07.1999Noví spoločníci:
   Close up Filmgesellschaft m.b.H. Schelleingasse 14 Wien Rakúska republika
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava Skončenie funkcie: 20.10.2003
   11.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Close up Filmgesellschaft m.b.H. Paulusgasse 13 Wien Rakúska republika
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava
   12.02.1998Nové sidlo:
   Krížna 30 Bratislava 811 07
   11.02.1998Zrušené sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   17.02.1993Nové obchodné meno:
   "CLOSE UP, spol. s r. o. Bratislava"
   Nové sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   reklamná a propagačná činnosť
   predaj nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   Noví spoločníci:
   Close up Filmgesellschaft m.b.H. Paulusgasse 13 Wien Rakúska republika
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava