Utwórz fakturę

AUTO PALACE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTO PALACE SLOVAKIA
PIN 31342361
TIN 2020317442
Numer VAT SK2020317442
Data utworzenia 17 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTO PALACE SLOVAKIA
Panónska cesta 33
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 351 953 €
Zysk -163 868 €
Kapitał 8 928 871 €
Kapitał własny 1 240 958 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,792,835
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,690,787
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 111,565
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,702
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 109,863
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,579,222
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,968,234
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,812,744
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -2,245,904
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 44,148
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 101,135
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 99,973
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 99,965
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,965
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,162
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 593
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 569
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 913
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 913
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,792,835
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,077,089
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,220,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 23,806
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 23,806
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,009,488
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,253,364
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,262,852
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -163,868
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,715,746
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 414
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 414
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,074,652
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 59,954
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,954
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,000,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,057
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,397
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,244
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,033
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 18,033
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 5,622,647
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 351,953
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 343,343
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,943
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 395,663
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,804
D. Usług (účtová grupa 51) 125,908
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 62,206
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 47,016
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,972
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,218
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 34,743
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 152,425
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 152,425
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,402
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,175
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -43,710
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 212,631
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 119,210
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 117,627
2. Pozostałe koszty (562A) 117,627
O. Walutowe straty (563) 945
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 638
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -119,198
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -162,908
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -163,868
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31342361 TIN: 2020317442 Numer VAT: SK2020317442
 • Zarejestrowana siedziba: AUTO PALACE SLOVAKIA, Panónska cesta 33, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 08.04.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  AutoBinck Beheer N.V. 6 639 € (100%) BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   21.09.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   21.10.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   AutoBinck Beheer N.V. Binckhorstlaan 312-334 BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
   20.10.2008Zrušeny spoločníci:
   AutoBinck Holding N.V. Binckhorstlaan 312-334 BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
   10.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 04.04.2007
   28.02.2008Noví spoločníci:
   AutoBinck Holding N.V. Binckhorstlaan 312-334 BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
   27.02.2008Zrušeny spoločníci:
   De Binckhorst Investment Company B.V. Binckhorstlaan 312-334 2516 BK´s - Gravenhage Haag, B.V. 629-266 Holandské kráľovstvo
   31.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   Michel Johannes Cornelissen Boterdijk 9 Malden 6581 AA Holandsko Vznik funkcie: 04.04.2007
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 04.04.2007
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   30.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   25.06.2002Nové sidlo:
   Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   24.06.2002Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   03.08.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie áut
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   De Binckhorst Investment Company B.V. Binckhorstlaan 312-334 2516 BK´s - Gravenhage Haag, B.V. 629-266 Holandské kráľovstvo
   02.08.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   požičiavanie áut
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce
   Zrušeny spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA, Komanditní společnosť IČO: 17 048 052 Na Chodovci 2457/1 Praha 4 Česká republika
   08.04.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   07.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Luboš Kolář Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   22.01.1999Nové predmety činnosti:
   požičiavanie áut
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA, Komanditní společnosť IČO: 17 048 052 Na Chodovci 2457/1 Praha 4 Česká republika
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA komanditná spoločnosť
   29.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Luboš Kolář Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   28.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Kolář V háji Praha Praha 1 prechodný pobyt na území SR : Studenohorská 34 Bratislava
   05.06.1995Nové sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   17.02.1993Nové obchodné meno:
   AUTO PALACE SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA komanditná spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Kolář V háji Praha Praha 1 prechodný pobyt na území SR : Studenohorská 34 Bratislava