Utwórz fakturę

Bluebell - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Bluebell
PIN 31342418
Data utworzenia 17 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bluebell
Mierová 318/18
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 573 €
Zysk -887 €
Kapitał 60 495 €
Kapitał własny -40 770 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243424732, 0243638256
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,335
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 49,335
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -41,657
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -47,741
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -887
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,992
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,076
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 89,916
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 240
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,236
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,440
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,573
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,224
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 349
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,332
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,212
C. Usług (účtová grupa 51) 120
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 241
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -108
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 168
M. Koszty oprocentowania (562) 2
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 166
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -168
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 73
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -887
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016