Utwórz fakturę

JU & KA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.09.2016
Basic information
Nazwa firmy JU & KA
Stan Zniszczono
PIN 31342558
TIN 2020350904
Numer VAT SK2020350904
Data utworzenia 19 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JU & KA
Ševčenkova 29
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 917 €
Zysk -51 314 €
Kapitał 252 789 €
Kapitał własny 201 566 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263451732, 0905595888
Telefon(y) kom. 0905595888
Date of updating data: 16.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 58,314
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 58,314
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,747
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,747
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 55,567
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 44,587
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,980
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 58,314
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,680
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 0
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 89,354
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 89,354
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,314
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,634
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,634
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,804
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,739
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,091
Date of updating data: 16.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,917
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,292
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 625
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,932
D. Usług (účtová grupa 51) -265
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,518
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,805
4. Koszty społeczne (527, 528) -287
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 53
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,071
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,071
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 686
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,869
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -51,015
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 265
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 301
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 301
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -294
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -51,309
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -51,314
Date of updating data: 16.09.2016
 • PIN :31342558 TIN: 2020350904 Numer VAT: SK2020350904
 • Zarejestrowana siedziba: JU & KA, Ševčenkova 29, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 February 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.09.2016Zrušené obchodné meno:
   JU & KA s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   08.04.2014Nové obchodné meno:
   JU & KA s.r.o. v likvidácii
   19.02.1993Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným