Utwórz fakturę

HERACLE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HERACLE
PIN 31342612
TIN 2020344282
Numer VAT SK2020344282
Data utworzenia 18 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HERACLE
Galvaniho 8
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 577 068 €
Zysk -159 107 €
Kapitał 331 633 €
Kapitał własny 2 646 €
Dane kontaktowe
E-mail heracle@heracle.sk
witryna internetowa http://www.heracle.sk
Telefon(y) +421243414942
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 308,121
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,187
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,187
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,187
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 303,139
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 123,416
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 123,416
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 25,343
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 25,343
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,343
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 149,493
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 149,493
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,493
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,887
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,886
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,795
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,795
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 308,121
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -156,460
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 126,411
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -131,068
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -131,068
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -159,107
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 459,998
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 456
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 456
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 414,409
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 242,763
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 242,763
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 119,481
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,683
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,755
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,779
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,948
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,910
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,910
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 36,223
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,583
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,583
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 576,566
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 577,068
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 576,566
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 502
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 727,462
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 263,545
D. Usług (účtová grupa 51) 191,574
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 254,140
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 185,615
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 63,941
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,584
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 976
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,032
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,032
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,195
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -150,394
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 121,447
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,833
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,229
2. Pozostałe koszty (562A) 5,229
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 604
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,833
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -156,227
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -159,107
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015