Utwórz fakturę

A.J.P. PETRUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A.J.P. PETRUS
PIN 31342663
TIN 2020345437
Numer VAT SK2020345437
Data utworzenia 19 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A.J.P. PETRUS
Drobného 22
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 666 €
Zysk -3 185 €
Kapitał 109 147 €
Kapitał własny 10 901 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255565460
Telefon(y) kom. 0903415179, 0905253661
Nr(y) faksu 0255422404
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,257
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,257
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,012
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 39,421
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 635
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,956
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 101,269
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,716
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 50,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 50,000
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 44,431
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,629
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -87,159
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,185
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,553
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 16,596
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 47,939
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,656
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,556
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,579
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,148
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 28,978
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 16,666
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 15,631
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,035
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 32,257
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,480
C. Usług (účtová grupa 51) 9,018
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 20,050
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 706
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -15,591
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,133
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 15,155
X. Interesu dochód (662) 822
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 14,333
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,612
M. Koszty oprocentowania (562) 427
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,185
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 13,543
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,048
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,137
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,185
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015