Utwórz fakturę

FLÓRA BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Nazwa firmy FLÓRA BRATISLAVA
PIN 31342744
TIN 2020317530
Numer VAT SK2020317530
Data utworzenia 22 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FLÓRA BRATISLAVA
Laurinská 3
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 131 891 €
Zysk 4 472 €
Kapitał 305 025 €
Kapitał własny 52 470 €
Dane kontaktowe
E-mail so.kovac@stonline.sk
Telefon(y) 0315600191, 0903671903, 0907649966
Telefon(y) kom. +421903458628
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 128,314
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 128,314
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,449
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 190,751
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 75,907
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,053
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,229
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 319,065
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 74,327
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,263
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 46,953
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,472
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 244,738
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 186,551
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 55,899
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,962
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,918
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 519
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,500
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,288
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 131,891
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,475
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 113,806
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 12,610
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 126,333
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,512
C. Usług (účtová grupa 51) 18,457
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 30,243
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,345
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,728
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,048
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,558
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 45,922
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 126
M. Koszty oprocentowania (562) 34
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 92
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -126
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,432
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,472
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017
 • PIN :31342744 TIN: 2020317530 Numer VAT: SK2020317530
 • Zarejestrowana siedziba: FLÓRA BRATISLAVA, Laurinská 3, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Kováč 96 Kvetoslavov 13.04.1999
  Anna Kováčová 96 Kvetoslavov 930 41 20.12.2002
  Ing. Soňa Lipecká 273 Kvetoslavov 930 41 12.03.2012
  Paulína Poláková 495 Kvetoslavov 930 41 12.03.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Kováč 6 639 € (100%) 96 Kvetoslavov
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.2017Nové sidlo:
   Laurinská 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
   01.10.2015Nový štatutárny orgán:
   Paulína Poláková 495 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.03.2012
   26.04.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Soňa Lipecká 273 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.03.2012
   11.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Kováč 96 Kvetoslavov Vznik funkcie: 13.04.1999
   Anna Kováčová 96 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 20.12.2002
   30.08.1999Noví spoločníci:
   Ján Kováč 96 Kvetoslavov
   22.02.1993Nové obchodné meno:
   FLÓRA BRATISLAVA, spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba záhradníckych a školkárskych výpestkov, potrieb pre záhradníctvo a sadovníctvo
   záhranícke a sadovnícke práce
   výstavnícka činnosť v oblasti záhradníctva a sadovníctva
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj