Utwórz fakturę

REMAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REMAT
PIN 31342833
TIN 2020881456
Data utworzenia 22 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REMAT
Roľnícka 8
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 76 466 €
Zysk 1 344 €
Kapitał 26 412 €
Kapitał własny 21 868 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243711717, +421250262955
Telefon(y) kom. +421903410164
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,544
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,505
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 199
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 199
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,306
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,167
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 139
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,544
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,212
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 894
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 894
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,335
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,335
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,344
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,120
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 166
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 166
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 954
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 115
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 115
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 233
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 68
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 538
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,212
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,212
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 76,467
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 76,466
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 76,466
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,092
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,794
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 943
D. Usług (účtová grupa 51) 66,939
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,304
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,600
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 704
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 112
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,374
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,790
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 602
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 602
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -602
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,772
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 428
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 428
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,344
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3915487.tif
Date of updating data: 25.06.2015