Utwórz fakturę

GALTEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy GALTEX
PIN 31342884
TIN 2020317464
Numer VAT SK2020317464
Data utworzenia 23 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GALTEX
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 006 091 €
Zysk 44 613 €
Kapitał 325 315 €
Kapitał własny 77 322 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244441629, +421249104511
Telefon(y) kom. +421903465055, +421903450518
Nr(y) faksu 0244441629
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 447,639
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 28,521
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 28,521
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,521
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 417,776
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,348
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,682
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 9,666
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,598
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,598
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 308,329
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 306,775
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 306,775
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,441
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 113
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 81,501
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 70
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 81,431
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,342
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,342
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 447,639
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,935
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,673
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,673
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 69,982
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 88,103
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -18,121
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,613
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 325,631
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 321,910
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 277,195
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 277,195
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,351
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,952
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,274
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,131
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,721
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,721
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 73
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 73
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,005,876
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,006,091
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 950,770
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 55,107
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 214
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,965
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 207,015
D. Usług (účtová grupa 51) 604,073
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 109,372
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 83,609
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,586
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,177
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,610
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,022
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,022
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,873
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 59,126
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 139,682
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,211
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,643
2. Pozostałe koszty (562A) 1,643
O. Walutowe straty (563) 243
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 325
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,204
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 56,922
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,309
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,309
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 44,613
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31342884 TIN: 2020317464 Numer VAT: SK2020317464
 • Zarejestrowana siedziba: GALTEX, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05 03.10.1997
  Ing. Roman Mackovič Baltská 25 Bratislava 821 07 01.04.2015
  Ing. Filip Vráblik Ke Škole 1397/3c Praha4 149 00 Česká republika 01.04.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Onderčanin 1 129 € (16.9%) Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
  ECOSOND s.r.o. 3 552 € (53.2%) Praha 150 00 Česká republika
  Ing. Roman Mackovič 996 € (14.9%) Bratislava 821 07
  HEAT ENGINEERING, družstvo 996 € (14.9%) Znojmo 669 02 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.06.2008Noví spoločníci:
   ECOSOND s.r.o. Křížová 1018 Praha 150 00 Česká republika
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Roman Mackovič Bebravská 12 Bratislava 821 07
   HEAT ENGINEERING, družstvo Náměstí svobody 16/208 Znojmo 669 02 Česká republika
   17.06.2008Zrušeny spoločníci:
   ECOSOND s.r.o. Křížová 1018 Praha 150 00
   03.01.2008Noví spoločníci:
   ECOSOND s.r.o. Křížová 1018 Praha 150 00
   02.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Andrea Štecková Záhradnícka 83 Bratislava 821 08
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 23.02.1993
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.02.1993
   29.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Stolař , CSc. K Vodárně 541 Čerčany 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 22.08.2007
   10.09.2003Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 03.10.1997
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 23.02.1993
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.02.1993
   09.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   06.06.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   inžinierska činnosť.
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárstva a investičnej výstavbe.
   konštruktérska činnosť v strojárstve.
   poskytovanie leasingu - prenájom strojárenských výrobkov.
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   05.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   Inžinierska činnosť.
   Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárenstva a investičnej výstavbe.
   Konštruktérska činnosť v strojárenstve.
   Poskytovanie leasingu - prenájom strojárenských výrobkov.
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   19.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Andrea Štecková Záhradnícka 83 Bratislava 821 08
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   18.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   03.06.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   02.06.1998Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   23.02.1993Nové obchodné meno:
   GALTEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   Inžinierska činnosť.
   Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárenstva a investičnej výstavbe.
   Konštruktérska činnosť v strojárenstve.
   Poskytovanie leasingu - prenájom strojárenských výrobkov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06