Utwórz fakturę

ABRA CINEMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy ABRA CINEMA
PIN 31342892
TIN 2020801079
Data utworzenia 25 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ABRA CINEMA
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,932
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,385
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,385
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 8,385
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,547
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,541
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,541
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,932
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,700
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 333
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 333
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 538
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 538
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -57,763
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -57,763
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,632
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 63,632
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 55,305
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,305
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,847
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 02.10.2015