Utwórz fakturę

Bratstav - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Bratstav
PIN 31343007
TIN 2020297895
Numer VAT SK2020297895
Data utworzenia 23 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bratstav
Čelakovského 1
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 62 372 €
Zysk 52 653 €
Kapitał 1 305 428 €
Kapitał własny 998 205 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263811162
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,275,197
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,256,222
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 120,615
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,962
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 111,653
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,135,607
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 884,287
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 154,518
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 96,802
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,694
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,694
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 98
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,596
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 281
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 281
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,275,197
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 995,932
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 937,539
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,102
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,102
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,034
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,034
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,653
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 279,265
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 279,265
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,000
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 253,153
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,182
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,930
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 62,372
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 62,372
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 62,372
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,859
D. Usług (účtová grupa 51) 1,826
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,732
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,301
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,301
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 38,513
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 60,546
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,038
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 23,036
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 23,036
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 688
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 688
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 22,350
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 60,863
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,210
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,210
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 52,653
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343007 TIN: 2020297895 Numer VAT: SK2020297895
 • Zarejestrowana siedziba: Bratstav, Čelakovského 1, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubomír Cesnak Vansovej 1346/5 Bratislava 22.03.2000
  Ing. Ján Cesnak Tvarožkova 19 Bratislava 22.03.2000
  Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1 Bratislava 22.03.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľubomír Cesnak 2 224 € (33.3%) Vansovej 1346/5 Bratislava
  Ing. Ján Cesnak 2 224 € (33.3%) Tvarožkova 19 Bratislava
  Ing. Peter Cesnak 2 224 € (33.3%) Čelakovského 1 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.09.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iba základných služieb spojených s prenájmom
   22.03.2000Nové sidlo:
   Čelakovského 1 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Cesnak Vansovej 1346/5 Bratislava
   Ing. Ján Cesnak Tvarožkova 19 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Cesnak Vansovej 1346/5 Bratislava
   Ing. Ján Cesnak Tvarožkova 19 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1 Bratislava
   21.03.2000Zrušené sidlo:
   Krížna 30 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Cesnak Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cesnak Krížna 30 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Zochova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Cesnak
   Ing. Ľubomír Cesnak
   Ing. Peter Cesnak
   23.02.1993Nové obchodné meno:
   Bratstav s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 30 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   realitná agentúra
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Cesnak Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cesnak Krížna 30 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Zochova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Cesnak
   Ing. Ľubomír Cesnak
   Ing. Peter Cesnak