Utwórz fakturę

MSI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MSI
PIN 31343015
TIN 2020293363
Numer VAT SK2020293363
Data utworzenia 22 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MSI
Jakabova 59
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 534 729 €
Zysk -13 750 €
Kapitał 392 254 €
Kapitał własny 167 044 €
Dane kontaktowe
E-mail info@cash-candy.sk
witryna internetowa http://www.msi.sk
Telefon(y) +421248203601, +421248203602, +421248203622
Telefon(y) kom. +421905450105
Nr(y) faksu 0248203602
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 310,765
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,413
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,413
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,413
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 305,984
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 120,911
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,842
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 118,069
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 146,663
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 138,367
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 138,367
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,296
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,410
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,783
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,627
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,368
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,368
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 310,765
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,294
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,912
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,912
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 166,035
2. Inne fundusze (427, 42X) 166,035
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,542
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 21,718
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -31,260
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,750
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 157,471
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,734
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,734
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 4,938
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 4,938
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 144,161
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 121,318
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,700
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,618
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,853
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,956
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,017
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,638
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,638
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,515,203
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,534,729
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,508,716
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,487
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,826
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,542,913
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,425,731
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,062
D. Usług (účtová grupa 51) 898,916
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 188,613
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 141,570
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 43,679
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,364
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,593
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,577
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,577
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,384
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,606
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,643
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,184
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 174,494
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 63
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,751
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 230
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,521
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,686
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,870
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,750
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343015 TIN: 2020293363 Numer VAT: SK2020293363
 • Zarejestrowana siedziba: MSI, Jakabova 59, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 February 1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  DARLEXON LIMITED 6 639 € (100%) Nicosia 1060 Cyperská republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Martin Della Pietra Lilienweg 3 Villach 9500 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2012
   03.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Petr Prieger Brněnská 736 Židlochovice 667 01 Česká republika Vznik funkcie: 21.03.2011
   19.10.2011Noví spoločníci:
   DARLEXON LIMITED Afroditis 25 Nicosia 1060 Cyperská republika
   18.10.2011Zrušeny spoločníci:
   FARCOM LIMITED Thiseos, Egkomi 4 Nicosia 2413 Cyprus
   23.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Petr Prieger Brněnská 736 Židlochovice 667 01 Česká republika Vznik funkcie: 21.03.2011
   22.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 04.07.1996
   16.02.2011Nové sidlo:
   Jakabova 59 Bratislava 821 04
   15.02.2011Zrušené sidlo:
   Jakabová 59 Bratislava 821 04
   18.02.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   01.01.2007Noví spoločníci:
   FARCOM LIMITED Thiseos, Egkomi 4 Nicosia 2413 Cyprus
   31.12.2006Zrušeny spoločníci:
   FARCOM LIMITED Eratosthenous 3, Agios Dometios Nicosia Cyprus
   09.12.2003Noví spoločníci:
   FARCOM LIMITED Eratosthenous 3, Agios Dometios Nicosia Cyprus
   08.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   18.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 04.07.1996
   17.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava
   09.09.1998Noví spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   08.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   07.10.1996Noví spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   06.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava
   Mag. Josef Gschwandtner Svážná 1/38 Brno Česká republika
   Sieglinde Gschwandtner Straniakstrasse 4 Salzburg Rakúsko
   13.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava
   12.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava
   21.02.1995Nové sidlo:
   Jakabová 59 Bratislava 821 04
   20.02.1995Zrušené sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   24.03.1994Nové sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   23.03.1994Zrušené sidlo:
   Nám. Slobody 23 Bratislava 811 06
   22.02.1993Nové obchodné meno:
   MSI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Slobody 23 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava
   Mag. Josef Gschwandtner Svážná 1/38 Brno Česká republika
   Sieglinde Gschwandtner Straniakstrasse 4 Salzburg Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava