Utwórz fakturę

Delta - B - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Delta - B
PIN 31343155
TIN 2020352224
Numer VAT SK2020352224
Data utworzenia 01 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Delta - B
Nám. Ľ. Štúra 2
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 749 €
Zysk -17 878 €
Kapitał 1 889 170 €
Kapitał własny 350 118 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232338333
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,058
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 10,058
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,788,853
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 541,012
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,562
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,189
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,798,911
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 338,912
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 166,010
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 166,010
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,597
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 174,183
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,878
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,459,999
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,278,112
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 652,830
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,119
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 624,163
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 181,887
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 33,749
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 840
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,909
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 17,890
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 9,543
C. Usług (účtová grupa 51) 462
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,594
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,291
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 15,859
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -9,165
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 817
X. Interesu dochód (662) 673
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 144
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 33,594
M. Koszty oprocentowania (562) 9,015
N. Walutowe straty (563) 23,844
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 735
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -32,777
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -16,918
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -17,878
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015