Utwórz fakturę

DIGITAL VISIONS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DIGITAL VISIONS
PIN 31343180
TIN 2020315847
Numer VAT SK2020315847
Data utworzenia 26 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIGITAL VISIONS
Kladnianska 60
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 693 997 €
Zysk -17 465 €
Kapitał 812 744 €
Kapitał własny 673 438 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243420956
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 759,196
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 508,737
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 508,737
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 46,218
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 119,595
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,287
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 334,637
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 254,159
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 800
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 800
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 80,443
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 80,436
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,436
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 7
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 172,916
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,816
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 171,100
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -3,700
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,264
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -4,964
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 759,196
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 654,973
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 136
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,759
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,759
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 663,904
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 848,704
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -184,800
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,465
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,991
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 943
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 943
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 53,381
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,612
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,612
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,515
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,111
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,143
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,667
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,667
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 45,232
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 500
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 635
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 44,097
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 689,780
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 693,997
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 689,779
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,218
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 708,127
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,729
D. Usług (účtová grupa 51) 433,798
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 202,643
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 150,437
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47,284
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,922
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,398
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,077
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,077
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,482
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,130
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 219,252
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 523
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 523
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 523
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 878
O. Walutowe straty (563) 37
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 841
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -355
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,485
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,980
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,980
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,465
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343180 TIN: 2020315847 Numer VAT: SK2020315847
 • Zarejestrowana siedziba: DIGITAL VISIONS, Kladnianska 60, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Eduard Drobný Zimná 8 Bratislava 821 02 06.06.2002
  Ing. Martin Drobný Zimná 8 Bratislava 821 02 06.06.2002
  Ing. Ľudmila Gebauerová Pod Rovnicami 710/15 Bratislava 841 04 31.01.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Martin Drobný 6 639 € (100%) Zimná 8 Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.12.2013Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   počítačové služby
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   prieskum trhu a verejnej mienky
   03.12.2013Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   19.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Gebauerová Pod Rovnicami 710/15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.01.2002
   18.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Gebauerová Segnerova 719/4 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.01.2002
   13.12.2005Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie spoločenských podujatí, konferencií, seminárov
   producenská činnosť v oblasti videotvorby a televíznej tvorby
   počítačová grafika
   výroba a predaj multimediálnych produktov so súhlasom autora
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Gebauerová Segnerova 719/4 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.01.2002
   12.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Kaššovicová 234 Bošáca 913 07 Vznik funkcie: 31.01.2002
   06.06.2002Nové sidlo:
   Kladnianska 60 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Drobný Zimná 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Drobný Zimná 8 Bratislava 821 02
   Ing. Martin Drobný Zimná 8 Bratislava 821 02
   Ing. Ľudmila Kaššovicová 234 Bošáca 913 07 Vznik funkcie: 31.01.2002
   05.06.2002Zrušené sidlo:
   Zimná 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Drobný Zimná 8 Bratislava
   Ing. Martin Drobný Zimná 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Drobný
   Ing. Martin Drobný
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Drobný Zimná 8 Bratislava
   Ing. Martin Drobný Zimná 8 Bratislava
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Drobný Zimná 8 Bratislava
   Ing. Martin Drobný Zimná 8 Bratislava
   26.02.1992Nové obchodné meno:
   DIGITAL VISIONS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zimná 8 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   automatizované spracovanie údajov
   poradená činnosť v oblasti elektronických zariadení
   poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Drobný Zimná 8 Bratislava
   Ing. Martin Drobný Zimná 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Drobný
   Ing. Martin Drobný