Utwórz fakturę

SOLHYDRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.08.2015
Basic information
Nazwa firmy SOLHYDRO
PIN 31343236
TIN 2020324625
Numer VAT SK2020324625
Data utworzenia 01 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOLHYDRO
Panónska cesta 17
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 115 745 €
Zysk 82 434 €
Kapitał 574 494 €
Kapitał własny 14 187 €
Dane kontaktowe
E-mail solhydro@solhydro.sk
Telefon(y) 0263810980
Nr(y) faksu 0263810989
Date of updating data: 25.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 896,486
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 894,177
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 367,739
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 367,739
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 367,739
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 515,791
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 428,045
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 428,045
2. Wartość netto kontraktu (316A) 72,053
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,861
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,832
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,647
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,276
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,371
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,309
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,309
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 896,486
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,621
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 267,525
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 267,525
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 57,429
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 57,429
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -310,767
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -310,767
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,434
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 799,865
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 221,115
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 0
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 220,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,115
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 4,713
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 4,713
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 429,956
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 313,694
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,694
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 100,903
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,775
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,701
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,817
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33,121
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,043
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 28,078
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 110,960
Date of updating data: 25.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,115,745
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,115,745
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,108,414
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,331
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,024,118
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 887,695
D. Usług (účtová grupa 51) 1,801,242
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 194,036
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 141,491
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,206
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,339
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,009
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 121,982
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,154
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 91,627
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 419,477
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,048
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 972
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 972
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 76
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,343
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,328
2. Pozostałe koszty (562A) 5,328
O. Walutowe straty (563) 46
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,969
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,295
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 85,332
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,898
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,898
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 82,434
Date of updating data: 25.08.2015
Date of updating data: 25.08.2015
 • PIN :31343236 TIN: 2020324625 Numer VAT: SK2020324625
 • Zarejestrowana siedziba: SOLHYDRO, Panónska cesta 17, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Balázs Gombos Őzgida u. 19/5 Budapešt H-1025 Maďarsko 18.11.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SOLETANCHE FREYSSINET 267 525 € (100%) Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Balázs Gombos Őzgida u. 19/5 Budapešt H-1025 Maďarsko Vznik funkcie: 18.11.2014
   25.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kmeť Budatínska 49 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.10.2008
   14.08.2014Zrušeny spoločníci:
   SB PARTICIPATIONS Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   21.12.2013Noví spoločníci:
   SOLETANCHE FREYSSINET Boulevard National 133 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   20.12.2013Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   30.04.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.05.2012Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   25.05.2012Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   18.05.2011Noví spoločníci:
   SB PARTICIPATIONS Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   17.05.2011Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTERPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   23.04.2010Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTERPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   22.04.2010Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jean-Luc Raybaut Alleé de Marly 32 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 05.11.2003
   18.06.2009Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   17.06.2009Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   27.11.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť autorizovaných stavebných inžinierov so zameraním na statiku stavieb - geotechnika
   Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kmeť Budatínska 49 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.10.2008
   26.11.2008Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom strojných zariadení
   10.06.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jean-Luc Raybaut Alleé de Marly 32 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 05.11.2003
   09.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Sloboda Ambroseho 2476/13 Bratislava
   10.09.2003Nové sidlo:
   Panónska cesta 17 Bratislava 851 04
   09.09.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 P.O.BOX 31 Bratislava 820 06
   12.12.2002Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   11.12.2002Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   20.11.1997Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 P.O.BOX 31 Bratislava 820 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Sloboda Ambroseho 2476/13 Bratislava
   19.11.1997Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 827 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Sloboda Romanova 21 Bratislava
   Francis Lalanne 5 rue Montebello F-78000 Versailles Francúzska republika
   04.11.1996Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 827 22
   Noví spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   03.11.1996Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   17.10.1996Noví spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   16.10.1996Zrušeny spoločníci:
   HYDROSTAV a.s. Miletičova 21 Bratislava
   SOLETANCHE ENTERPRISE S.A. 6 rue de Watford 92000 Nantererre Francúzska republika
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   SOLHYDRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných dielov
   zemné práce vykonávané mechanizmami
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   HYDROSTAV a.s. Miletičova 21 Bratislava
   SOLETANCHE ENTERPRISE S.A. 6 rue de Watford 92000 Nantererre Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Sloboda Romanova 21 Bratislava
   Francis Lalanne 5 rue Montebello F-78000 Versailles Francúzska republika