Utwórz fakturę

SOFTHARD Technology - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOFTHARD Technology
PIN 31343422
TIN 2020295486
Numer VAT SK2020295486
Data utworzenia 25 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOFTHARD Technology
Lesná 52
90033
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 583 464 €
Zysk 32 162 €
Kapitał 1 715 070 €
Kapitał własny 920 195 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0239009296
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 960,358
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 597,524
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 21,859
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 21,859
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 575,665
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 6,017
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 417,444
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 107,965
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 44,239
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 359,043
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 132,086
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 132,086
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 214,242
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 214,242
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 214,242
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,715
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,774
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,941
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,791
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,791
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 960,358
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 859,807
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 820,674
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,151,072
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -330,398
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,162
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,551
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,523
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,523
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 86,028
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,066
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,066
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,665
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,624
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 413
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,492
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 192,987
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 583,464
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 192,987
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 390,477
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 548,206
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,788
D. Usług (účtová grupa 51) 44,439
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,631
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,035
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,494
4. Koszty społeczne (527, 528) 102
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 331
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 75,681
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 75,681
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 383,758
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 578
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 35,258
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 126,760
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 85
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 84
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 292
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 292
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -207
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 35,051
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,889
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,889
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 32,162
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343422 TIN: 2020295486 Numer VAT: SK2020295486
 • Zarejestrowana siedziba: SOFTHARD Technology, Lesná 52, 90033, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava 29.03.2001
  Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava 30.11.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Maxim Larin 2 656 € (40%) dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
  Viatcheslav Klimkovitch 2 656 € (40%) dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
  Andrej Jarov 1 328 € (20%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.05.2004Nové sidlo:
   Lesná 52 Marianka 900 33
   25.05.2004Zrušené sidlo:
   Tvarožkova 8 Bratislava 811 03
   17.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.2001
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1994
   16.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1994 Skončenie funkcie: 27.03.2001
   04.07.2001Noví spoločníci:
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   03.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. IČO: 17 316 944 Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik dlhodobý pobyt na území SR : Miletičova 70 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava
   Gennadi Vidgortchik Miletičova 70 Bratislava
   13.05.1997Noví spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. IČO: 17 316 944 Trenčianska 53 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik dlhodobý pobyt na území SR : Miletičova 70 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1994 Skončenie funkcie: 27.03.2001
   12.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Hálova 8 Bratislava
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01
   07.08.1995Noví spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Hálova 8 Bratislava
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Gennadi Vidgortchik Miletičova 70 Bratislava
   06.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01
   25.02.1993Nové obchodné meno:
   SOFTHARD Technology spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tvarožkova 8 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskumné, vývojové práce v oblasti elektroniky a informatiky, školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   automatizované spracovanie údajov, poskytovanie softwaru
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vydávateľská, reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01