Utwórz fakturę

ULBRICH Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ULBRICH Slovensko
PIN 31343465
TIN 2020328992
Numer VAT SK2020328992
Data utworzenia 01 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ULBRICH Slovensko
Revolučná 23
82362
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 366 439 €
Zysk 16 357 €
Kapitał 688 092 €
Kapitał własny 328 291 €
Dane kontaktowe
E-mail bratislava@ulbrich.sk
Telefon(y) 0243295983, 0243295988, 0243295990, 0243424016, 0574462026, 0574884410, 0574884411
Telefon(y) kom. 0903702140
Nr(y) faksu 0243295983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 303,310
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 303,310
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,477
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 511,806
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 329,222
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,906
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49,002
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 815,116
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 344,648
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,597
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,438
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 309,256
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,357
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 470,468
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 85,130
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 291,631
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 238,928
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 19,483
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 23,032
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,188
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 10,381
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 83,326
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,366,439
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,313,126
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 52,512
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 801
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,328,730
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 856,636
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,876
C. Usług (účtová grupa 51) 162,089
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 248,320
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,394
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 31,417
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,998
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 37,709
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 321,037
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 15,213
M. Koszty oprocentowania (562) 8,830
N. Walutowe straty (563) 5
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,378
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -15,207
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 22,502
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 6,145
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 16,357
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343465 TIN: 2020328992 Numer VAT: SK2020328992
 • Zarejestrowana siedziba: ULBRICH Slovensko, Revolučná 23, 82362, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Bonda Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.03.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Bonda 5 477 € (33%) Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28
  ULBRICH Holding GmbH 11 120 € (67%) A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.08.2013Noví spoločníci:
   ULBRICH Holding GmbH Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   19.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hans Ulbrich Maschinenbau-und Export-Import Handelsgesellschaft m. b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   13.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bonda Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.03.1993
   12.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   14.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   13.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava
   Ing. Hans Ulbrich Maschinenbau-und Export-Import Handelsgesellschaft m. b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbar-und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   Ing. Peter Bouda Tupolevova 11 Bratislava
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbar-und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   Ing. Peter Bouda Tupolevova 11 Bratislava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbau - und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 Tribuswinkel Rakúsko
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   ULBRICH Slovensko, s r.o.
   Nové sidlo:
   Revolučná 23 Bratislava 823 62
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   montáž a opravy strojov a zariadení okrem vyhradených strojov a zariadení určených osobitným predpisom
   montáž a servis hydraulických prvkov a agregátov okrem vyhradených strojov a zariadení určených osobitnými predpismi
   Noví spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbau - und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 Tribuswinkel Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava