Utwórz fakturę

TIPS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TIPS
PIN 31343520
TIN 2020341521
Numer VAT SK2020341521
Data utworzenia 01 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TIPS
Pekná cesta 19
83152
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 399 731 €
Zysk 5 911 €
Kapitał 76 030 €
Kapitał własny 43 762 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244649807, +421244649808, +421244649809
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 89,801
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,981
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,981
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,981
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 65,205
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -177
4. Zwierzęta (124) - /195/ 149
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -326
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 447
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 447
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 447
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,139
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 30,916
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,916
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 223
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,796
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 45,598
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -11,802
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,615
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,615
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 89,801
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,673
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 36,459
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,459
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,911
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,070
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,389
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 8,467
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 922
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,498
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,147
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,147
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,501
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,475
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,832
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,543
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,183
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,183
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 58
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 58
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 399,731
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 399,731
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 140
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 397,891
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,700
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 382,314
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 120,653
D. Usług (účtová grupa 51) 101,783
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 144,385
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 105,694
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,635
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,056
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,213
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,988
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,988
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 304
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,988
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,417
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 175,595
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,546
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,406
2. Pozostałe koszty (562A) 3,406
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,140
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,546
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,871
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,911
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343520 TIN: 2020341521 Numer VAT: SK2020341521
 • Zarejestrowana siedziba: TIPS, Pekná cesta 19, 83152, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Rudolf Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25 05.11.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Nagy 3 320 € (50%) Vrakúň 930 25
  Csaba Nagy 3 319 € (50%) Vrakúň 930 25
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2011Nové predmety činnosti:
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   Noví spoločníci:
   Peter Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25
   Csaba Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25
   30.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   28.03.2007Nové obchodné meno:
   TIPS s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednotlivých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25 Vznik funkcie: 05.11.1996
   27.03.2007Zrušené obchodné meno:
   TIPS s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektová činnosť v odbore pozemné stavby
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   23.11.2000Nové sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 52
   22.11.2000Zrušené sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 831 06
   12.07.2000Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 831 06
   11.07.2000Zrušené sidlo:
   Júlová 4 Bratislava 831 01
   07.06.1999Nové sidlo:
   Júlová 4 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   06.06.1999Zrušené sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   05.11.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   04.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Braniš Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Braniš
   Ing. Rudolf Nagy
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   TIPS s r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   projektová činnosť v odbore pozemné stavby
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Braniš Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Braniš
   Ing. Rudolf Nagy