Utwórz fakturę

Prvá distribučná P.D.S. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Prvá distribučná P.D.S.
PIN 31343538
TIN 2020294485
Numer VAT SK2020294485
Data utworzenia 02 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Prvá distribučná P.D.S.
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 361 701 €
Zysk -15 688 €
Kapitał 365 699 €
Kapitał własny -14 218 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263838846
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 375,566
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 283
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 283
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 283
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 320,851
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 58,346
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 58,346
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 160,535
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 141,941
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 141,941
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18,594
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 101,970
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,323
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 98,647
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 54,432
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,794
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 52,638
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 375,566
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -37,604
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,968
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,968
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,884
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,519
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -36,403
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,688
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 375,794
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 518
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 518
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 372,589
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 260,504
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 260,504
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 95
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,107
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,029
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 103,854
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,687
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,687
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 37,376
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 37,261
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 115
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,353,363
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,361,701
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,235,203
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 118,160
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,838
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,372,465
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,045,016
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,682
D. Usług (účtová grupa 51) 164,811
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 146,529
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 105,744
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,050
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,735
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 434
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 72
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 72
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,921
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,764
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 130,854
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 67
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 67
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,098
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,098
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,031
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,795
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,893
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,893
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,688
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343538 TIN: 2020294485 Numer VAT: SK2020294485
 • Zarejestrowana siedziba: Prvá distribučná P.D.S., Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava 02.03.1993
  Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava 02.03.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľuboš Kadlečovič 3 320 € (41.7%) Pečnianska 13 Bratislava
  Ján Kadlečovič 3 320 € (41.7%) Šustekova 13 Bratislava
  Ing. Jozef Malíček 1 328 € (16.7%) Lubinská ul. 18 Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.02.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava 851 01
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava 851 04
   22.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   29.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Malíček Lubinská ul. 18 Bratislava 811 03
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.03.1993
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.03.1993
   28.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   27.06.1997Noví spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   26.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   23.10.1996Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   02.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   29.03.1995Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   28.03.1995Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.03.1993Nové obchodné meno:
   Prvá distribučná spoločnosť s r.o. P.D.S. spol. s r.o. (skrátený názov)
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače, doplnkového tovaru a tabakových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia