Utwórz fakturę

LMC Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LMC Slovakia
PIN 31343601
TIN 2020343545
Numer VAT SK2020343545
Data utworzenia 05 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LMC Slovakia
Kremeľská 21
84110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 584 980 €
Zysk -2 323 €
Kapitał 981 833 €
Kapitał własny 388 099 €
Dane kontaktowe
E-mail katarina.tajanova@lmc.sk
witryna internetowa http://www.lmc.sk
Telefon(y) +421265459231, +421265730302, +421265730304, +421265459232, +421265730303, +421265730407, +421265730305
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 999,057
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 69,930
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 69,930
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 38,544
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,308
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 25,078
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 920,337
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 280,200
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 280,200
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 390,441
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 390,506
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 390,506
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -65
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 249,696
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35,068
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 214,628
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,790
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 8,790
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 999,057
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 404,985
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 200,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 200,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,050
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 37,764
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 37,764
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 162,494
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 162,494
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,323
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 594,072
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,467
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,432
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 35
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 585,382
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 239,816
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 239,816
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 313,866
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,981
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,514
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,821
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 384
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,223
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,582,791
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,584,980
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,582,791
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,189
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,581,652
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,144,241
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,560
D. Usług (účtová grupa 51) 302,071
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 91,089
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 66,289
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,892
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,908
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 789
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,380
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,380
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,522
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,328
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 103,919
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,413
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,413
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,398
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,930
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,253
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,253
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,323
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343601 TIN: 2020343545 Numer VAT: SK2020343545
 • Zarejestrowana siedziba: LMC Slovakia, Kremeľská 21, 84110, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Muzikář Kremeľská 21 Bratislava 841 10 05.03.1993
  Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01 05.03.1993
  PhMr. Iveta Muzikářová Kremeľská 21 Bratislava 841 10 12.11.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Muzikář 120 000 € (60%) Kremeľská 21 Bratislava 841 10
  Ing. Katarína Tajanová 40 000 € (20%) Planckova 4 Bratislava 851 01
  PhMr. Iveta Muzikářová 40 000 € (20%) Kremeľská 21 Bratislava 841 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.2007Nové sidlo:
   Kremeľská 21 - 23 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Iveta Muzikářová Kremeľská 21 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 12.11.2007
   28.11.2007Zrušené sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   07.11.2003Nové sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   Noví spoločníci:
   PhMr. Iveta Muzikářová Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Muzikář Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Muzikář Kremeľská 21 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 05.03.1993
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.03.1993
   06.11.2003Zrušené sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   24.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   23.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   LMC Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01