Utwórz fakturę

ProInterier - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ProInterier
PIN 31343678
TIN 2020869774
Numer VAT SK2020869774
Data utworzenia 05 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ProInterier
Slovnaftská 102
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 655 700 €
Zysk 21 324 €
Kapitał 405 234 €
Kapitał własny 112 541 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911104031, +421911268118, +421903514535
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 605,739
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 604,852
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 88,056
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 74,771
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 13,285
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 121,148
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 121,148
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,148
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 314,883
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 314,883
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 314,883
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 80,765
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 483
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 80,282
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 887
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 887
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 605,739
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,756
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 199,164
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 199,164
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,682
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,682
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -91,414
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -91,414
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,324
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 471,983
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,051
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,051
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1,051
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 467,764
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 414,585
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 414,585
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,238
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,438
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,503
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,168
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,168
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 675,415
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 655,700
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 235,423
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 439,992
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -21,222
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,507
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 630,870
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 210,223
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 250,826
D. Usług (účtová grupa 51) 107,393
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 48,358
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 35,074
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,346
4. Koszty społeczne (527, 528) 938
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 943
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,987
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,987
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,140
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,830
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 85,751
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 630
O. Walutowe straty (563) 111
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 519
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -625
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 24,205
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,324
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343678 TIN: 2020869774 Numer VAT: SK2020869774
 • Zarejestrowana siedziba: ProInterier, Slovnaftská 102, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. David Hanák Krásnohorská 28B Brno 618 00 Česká republika 09.09.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jiří Seifert 199 164 € (100%) 48 Běloky 273 53 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. David Hanák Krásnohorská 28B Brno 618 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.09.2009
   22.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Parcer Horná 3 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 08.11.2006
   07.06.2008Nové sidlo:
   Slovnaftská 102 Bratislava 821 07
   06.06.2008Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   20.02.2007Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   podlahárstvo
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Parcer Horná 3 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 08.11.2006
   19.02.2007Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Seifert 48 Běloky 273 53 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   08.12.2005Nové obchodné meno:
   ProInterier s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert 48 Běloky 273 53 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Seifert 48 Běloky 273 53 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   07.12.2005Zrušené obchodné meno:
   STAMON INTERIER s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Zrínyi Sibírska 53 Bratislava
   02.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Zrínyi Sibírska 53 Bratislava
   01.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Ing. Václav Záhradník Trojská 606/101 Praha 8 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnická 57 Bratislava 841 05
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   STAMON INTERIER s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Ing. Václav Záhradník Trojská 606/101 Praha 8 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ivan Benčík Sološnická 57 Bratislava 841 05