Utwórz fakturę

RECYCLING Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.05.2016
Basic information
Nazwa firmy RECYCLING Slovakia
PIN 31343732
TIN 2020926303
Numer VAT SK2020926303
Data utworzenia 23 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RECYCLING Slovakia
Budatínska 23
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 333 €
Zysk 1 582 €
Kapitał 14 955 €
Kapitał własny -23 723 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bioaktiv.sk
Telefon(y) 0903545485, 0263834678
Telefon(y) kom. 0903545485
Date of updating data: 18.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,912
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,912
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,802
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,802
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 856
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 856
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 856
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,254
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,868
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,386
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,912
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,964
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -26,185
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -26,185
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,582
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,876
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 30,809
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 30,809
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,067
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 737
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 737
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,330
Date of updating data: 18.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,333
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 41,969
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 364
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,694
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 33,702
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 128
D. Usług (účtová grupa 51) 4,864
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,639
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,639
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 137
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 137
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,502
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,920
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,920
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,582
Date of updating data: 18.05.2016
Date of updating data: 18.05.2016
 • PIN :31343732 TIN: 2020926303 Numer VAT: SK2020926303
 • Zarejestrowana siedziba: RECYCLING Slovakia, Budatínska 23, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Štefan Mihálik Budatínska 23 Bratislava 851 05 23.02.1993
  Ing. Alena Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05 19.04.2016
  Mgr. Art. Zuzana Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05 19.04.2016
  Mgr. Michal Mihálik Bratislava 851 05 19.04.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Štefan Mihálik 1 660 € (25%) Budatínska 23 Bratislava 851 05
  Ing. Alena Miháliková 1 660 € (25%) Budatínska 23 Bratislava 851 05
  Mgr. Art. Zuzana Miháliková 1 660 € (25%) Budatínska 23 Bratislava 851 05
  Mgr. Michal Mihálik 1 660 € (25%) Bratislava 851 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.05.2016Nové predmety činnosti:
   odevná výroba
   Noví spoločníci:
   Mgr. Art. Zuzana Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05
   Mgr. Michal Mihálik Budatínska 23 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 19.04.2016
   Mgr. Art. Zuzana Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 19.04.2016
   Mgr. Michal Mihálik Budatínska 23 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 19.04.2016
   26.01.2005Nové obchodné meno:
   RECYCLING Slovakia s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Štefan Mihálik Budatínska 23 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 23.02.1993
   23.02.1993Nové sidlo:
   Budatínska 23 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   realitná agentúra
   ekonomické poradenstvo
   vedenie účtovnej evidencie
   Noví spoločníci:
   Ing. Alena Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05
   Mgr. Štefan Mihálik Budatínska 23 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia