Utwórz fakturę

Consortio Fashion Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Consortio Fashion Group
PIN 31343767
TIN 2020294606
Numer VAT SK2020294606
Data utworzenia 05 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Consortio Fashion Group
Heydukova 12-14
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 423 971 €
Zysk 17 919 €
Kapitał 647 676 €
Kapitał własny 146 421 €
Dane kontaktowe
E-mail servis@halens.sk
Telefon(y) 0250111222, 0250111888, 0250111905
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,094,879
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,030,796
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 34,446
8. Podatek odroczony należności (481A) 34,446
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 870,812
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 493,213
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 493,213
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 377,449
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 150
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 125,538
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 125,538
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 64,083
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 64,083
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,094,879
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 72,740
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 50,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 50,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,821
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,821
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,919
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 933,913
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 865,862
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 747,872
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 747,872
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 91,600
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,390
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 68,051
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 68,051
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 88,226
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 88,226
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,427,506
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,423,971
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,021,790
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 402,181
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,391,955
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,162,706
D. Usług (účtová grupa 51) 1,223,834
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -17,362
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,777
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,016
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -364,750
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,535
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,535
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3,535
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 420
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 420
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 420
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,115
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 35,131
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,212
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 17,210
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,919
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343767 TIN: 2020294606 Numer VAT: SK2020294606
 • Zarejestrowana siedziba: Consortio Fashion Group, Heydukova 12-14, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dana Procházková Za Pasáží 1343 Pardubice 530 02 Česká republika 01.12.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Consortio Fashion Group s. r. o. 5 000 € (10%) Praha 3 Žižkov 130 00 Česká republika
  Consortio Fashion Group Aktiebolag 45 000 € (90%) Boras 504 68 Švédske kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.03.2014Nové sidlo:
   Heydukova 12-14 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Consortio Fashion Group Aktiebolag Risängsgatan 4-6 Boras 504 68 Švédske kráľovstvo
   26.03.2014Zrušené sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Consortio Invest AB Box 921 Boras 501 10 Švédske kráľovstvo
   10.01.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dana Procházková Za Pasáží 1343 Pardubice 530 02 Česká republika Vznik funkcie: 01.12.2013
   09.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.10.2012Nové obchodné meno:
   Consortio Fashion Group spol. s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Consortio Fashion Group s. r. o. IČO: 45 315 680 Domažlická 1256/1 Praha 3 Žižkov 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Freddy Mikael Sobin Lűtzengatan 1 1gh 1202 Stockholm 115 20 Švédske kráľovstvo Vznik funkcie: 12.08.2012
   18.10.2012Zrušené obchodné meno:
   Consortio Fashion Group spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Halens s.r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad 177 Hradec Králové 503 32 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Katzer Na Obci 304 Srch 533 52 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   Matthias Michael Fink Grossweidenmühlstrasse 2 Nürnberg 904 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 26.04.2010
   29.02.2012Nové obchodné meno:
   Consortio Fashion Group spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   28.02.2012Zrušené obchodné meno:
   Halens spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   20.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.03.1999
   30.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Katzer Na Obci 304 Srch 533 52 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   27.05.2010Noví spoločníci:
   Halens s.r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad 177 Hradec Králové 503 32 Česká republika
   26.05.2010Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   14.05.2010Nové obchodné meno:
   Halens spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Matthias Michael Fink Grossweidenmühlstrasse 2 Nürnberg 904 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 26.04.2010
   13.05.2010Zrušené obchodné meno:
   QUELLE spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   02.03.2010Noví spoločníci:
   Consortio Invest AB Box 921 Boras 501 10 Švédske kráľovstvo
   01.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Quelle International Limited Bedford Row 20-22 Londýn WC1R4JS Veľká Británia
   25.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Axel Oliver Steuernagel Römerstrasse 3 Pullach i.Isartal SRN Vznik funkcie: 25.04.2007
   14.10.2008Noví spoločníci:
   Quelle International Limited Bedford Row 20-22 Londýn WC1R4JS Veľká Británia
   13.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Primondo GmbH Theodor-Althoff-Straße 2 Essen 451 33 Spolková republika Nemecko
   06.09.2008Noví spoločníci:
   Primondo GmbH Theodor-Althoff-Straße 2 Essen 451 33 Spolková republika Nemecko
   05.09.2008Zrušeny spoločníci:
   QUELLE GmbH Nürnbergerstrasse 91-95 Fürth Spolková republika Nemecko
   05.05.2007Noví spoločníci:
   QUELLE GmbH Nürnbergerstrasse 91-95 Fürth Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Axel Oliver Steuernagel Römerstrasse 3 Pullach i.Isartal SRN Vznik funkcie: 25.04.2007
   04.05.2007Zrušeny spoločníci:
   QUELLE Aktiengesellschaft Nurnbergerstr. 91-95 Furth Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Christian Wolfgang Unger Weiherackerweg 15 Marloffstein Rathsberg SRN Vznik funkcie: 18.11.2005
   15.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Christian Wolfgang Unger Weiherackerweg 15 Marloffstein Rathsberg SRN Vznik funkcie: 18.11.2005
   14.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Harald Hubert Gutschi Hummelbergweg 2E Graz 9054 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.11.2004
   31.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Harald Hubert Gutschi Hummelbergweg 2E Graz 9054 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.11.2004
   30.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Nathalie Balla Pickertstrasse 2 Fürth 907 62 Nemecko Vznik funkcie: 19.04.2002
   24.07.2003Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   QUELLE Aktiengesellschaft Nurnbergerstr. 91-95 Furth Spolková republika Nemecko
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   09.09.2002Nové predmety činnosti:
   zasielkový obchod
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Nathalie Balla Pickertstrasse 2 Fürth 907 62 Nemecko Vznik funkcie: 19.04.2002
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.03.1999
   08.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01
   Dipl.. Ing. Norbert H.L. Rex Pod Pekařkou 29/1087 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 14 Bratislava Skončenie funkcie: 19.04.2002
   07.12.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonmických poradcov
   vedenie účtovníctva
   prieskum trhu
   17.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01
   16.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Holger Kurt Kopp Hofener Strasse 142 Nurnberg 904 31 SNR prechodný pobyt na území SR : Športová 443 Most pri Bratislave 900 46
   13.01.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nakladateľská a vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   12.01.1999Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   16.07.1998Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   08.12.1997Nový štatutárny orgán:
   Holger Kurt Kopp Hofener Strasse 142 Nurnberg 904 31 SNR prechodný pobyt na území SR : Športová 443 Most pri Bratislave 900 46
   05.09.1997Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   04.09.1997Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   29.05.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Molnárová Slávičie údolie 18 Bratislava
   RITTLER Bianca Manuela Elisabeth Barbora Malá 5 Bratislava
   20.02.1997Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   19.02.1997Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   16.08.1995Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   15.08.1995Zrušené sidlo:
   Mýtna 5 Bratislava 811 07
   04.05.1995Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RITTLER Bianca Manuela Elisabeth Barbora Malá 5 Bratislava
   Dipl.. Ing. Norbert H.L. Rex Pod Pekařkou 29/1087 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 14 Bratislava Skončenie funkcie: 19.04.2002
   03.05.1995Zrušeny spoločníci:
   QUELLE s r.o Bavorská 856 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   QUELLE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 5 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   QUELLE s r.o Bavorská 856 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Molnárová Slávičie údolie 18 Bratislava