Utwórz fakturę

MULTITEL SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy MULTITEL SLOVAKIA
Stan Zniszczono
PIN 31343881
TIN 2020341499
Numer VAT SK2020341499
Data utworzenia 08 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MULTITEL SLOVAKIA
Daniela Dlabača 769/21
01001
Žilina
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 766 €
Zysk -90 068 €
Kapitał 207 115 €
Kapitał własny 21 697 €
Dane kontaktowe
E-mail multitel@multitel.sk
Telefon(y) 0244886769
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 48,498
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 48,277
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,445
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,677
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,677
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 77
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,226
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 465
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,832
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,222
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,610
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 221
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 48,498
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,928
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 370,445
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 66,861
2. Inne fundusze (427, 42X) 66,861
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -368,805
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 182,533
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -551,338
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,068
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,426
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,779
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,779
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 56,597
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 55,883
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,883
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 714
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 50
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 31,278
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 38,766
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,710
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,568
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,688
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,733
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,534
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,233
D. Usług (účtová grupa 51) 58,046
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,928
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,092
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,367
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,469
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 323
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,620
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,620
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,845
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,204
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -88,967
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -31,535
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 151
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 151
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -139
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -89,106
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -90,068
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • PIN :31343881 TIN: 2020341499 Numer VAT: SK2020341499
 • Zarejestrowana siedziba: MULTITEL SLOVAKIA, Daniela Dlabača 769/21, 01001, Žilina
 • Data utworzenia: 08 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.04.2016Zrušené obchodné meno:
   MULTITEL SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Daniela Dlabača 769/21 Žilina 010 01
   14.07.2015Nové sidlo:
   Daniela Dlabača 769/21 Žilina 010 01
   23.04.1996Nové obchodné meno:
   MULTITEL SLOVAKIA, spol. s r.o.
   08.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným