Utwórz fakturę

PRO - Q - INT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRO - Q - INT
PIN 31344097
TIN 2020294331
Numer VAT SK2020294331
Data utworzenia 09 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRO - Q - INT
Wolkrova 19
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 492 €
Zysk -5 629 €
Kapitał 32 860 €
Kapitał własny 13 658 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262414371
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,783
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,297
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,945
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 11,783
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,029
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,322
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,629
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,754
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,754
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,794
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,492
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,492
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 9,082
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 2,317
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,756
C. Usług (účtová grupa 51) 1,268
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,738
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,590
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,849
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 79
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 79
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -79
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,669
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,629
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344097 TIN: 2020294331 Numer VAT: SK2020294331
 • Zarejestrowana siedziba: PRO - Q - INT, Wolkrova 19, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Kvinta Wolkrova 19 Bratislava 851 01 30.04.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Kvinta 6 639 € (100%) Wolkrova 19 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.04.2004Nové sidlo:
   Wolkrova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kvinta Wolkrova 19 Bratislava 851 01
   29.04.2004Zrušené sidlo:
   Búdková 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kvinta Holíčska 5 Bratislava
   03.01.2001Nové sidlo:
   Búdková 35 Bratislava 811 04
   02.01.2001Zrušené sidlo:
   Senická 11 Bratislava 811 02
   03.06.1999Noví spoločníci:
   Jozef Kvinta Wolkrova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Kvinta Holíčska 5 Bratislava
   02.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kvinta Holíčska 5 Bratislava
   Marián Procházka Lichardova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kvinta
   Marián Procházka
   10.08.1995Nové predmety činnosti:
   výroba chemických výrobkov okrem jedov a žieravín
   09.03.1993Nové obchodné meno:
   PRO - Q - INT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senická 11 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti cestovného ruchu
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, management a podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Jozef Kvinta Holíčska 5 Bratislava
   Marián Procházka Lichardova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kvinta
   Marián Procházka