Utwórz fakturę

JURIGA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.06.2016
Basic information
Nazwa firmy JURIGA
PIN 31344194
TIN 2020350915
Numer VAT SK2020350915
Data utworzenia 15 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JURIGA
Gercenova 3
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 049 534 €
Zysk 3 762 €
Kapitał 248 238 €
Kapitał własny 88 610 €
Dane kontaktowe
E-mail juriga@juriga.sk
Telefon(y) 0263453031
Date of updating data: 03.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 654,527
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30,464
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,192
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,941
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 251
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,272
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 24,929
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 343
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 622,751
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,844
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,844
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 383,806
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 386,533
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 386,533
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ -523
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -2,204
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 21,505
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 21,505
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 215,596
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31,197
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 184,399
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,312
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,312
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 654,527
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,699
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,938
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,938
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 694
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 694
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 107,305
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 107,305
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,762
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 535,153
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,035
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,035
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 534,118
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 373,542
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 373,542
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 102,354
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,703
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,155
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 884
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 675
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 675
Date of updating data: 03.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,049,354
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,049,534
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,039,408
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,946
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,042,892
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 970,963
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,063
D. Usług (účtová grupa 51) 23,117
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,951
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,666
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,951
4. Koszty społeczne (527, 528) 334
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 83
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,260
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,260
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 455
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,642
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 48,211
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,642
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,762
Date of updating data: 03.06.2016
Date of updating data: 03.06.2016