Utwórz fakturę

ELEKTROINSTAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELEKTROINSTAL
PIN 31344216
TIN 2020352202
Numer VAT SK2020352202
Data utworzenia 22 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELEKTROINSTAL
Černyševského 37
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 331 €
Zysk 1 843 €
Kapitał 28 370 €
Kapitał własny 3 188 €
Dane kontaktowe
E-mail gomorex@gomorex.sk
Telefon(y) 0903265730
Telefon(y) kom. 0903265730
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 11,298
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 11,298
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,298
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,244
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,062
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 286
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,076
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 25,542
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,030
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -4,117
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,843
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,512
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 11,852
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,603
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,249
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 8,660
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 31,331
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 20,262
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,584
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,485
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 28,125
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,895
C. Usług (účtová grupa 51) 14,633
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 186
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,766
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,062
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,583
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,206
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,734
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 404
N. Walutowe straty (563) 304
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 100
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -403
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,803
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,843
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015