Utwórz fakturę

Philip Morris Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Philip Morris Slovakia
PIN 31344259
TIN 2020477591
Numer VAT SK2020477591
Data utworzenia 11 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Philip Morris Slovakia
Galvaniho 15/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 97 440 851 €
Zysk 2 055 991 €
Kapitał 22 693 079 €
Kapitał własny 3 314 190 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421800101060, +421800101080
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,989,179
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,585,268
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 212,561
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 212,561
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,372,707
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,321,881
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 19,341
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 31,485
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,107,126
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,172,406
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,899
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,129,067
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 37,440
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 126,264
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 53,192
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,192
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,482
8. Podatek odroczony należności (481A) 71,590
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,163,708
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,551,141
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,551,141
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 11,601,526
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,041
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 644,748
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 68,873
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 575,875
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 296,785
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 122,925
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 173,857
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,989,179
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,895,797
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 763,460
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 763,460
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 76,346
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 76,346
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,055,991
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,899,251
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,055,746
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,088,750
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,088,750
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 214,727
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 167,318
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,530,186
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 54,765
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,843,505
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 214,589
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,628,916
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 194,131
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 124,547
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 69,584
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 97,446,064
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 97,440,851
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 97,197,696
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 31,172
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 65,945
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 146,038
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 94,524,672
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 69,364,814
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,403,854
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 58,863
D. Usług (účtová grupa 51) 13,255,950
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,407,798
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,787,282
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,318,144
4. Koszty społeczne (527, 528) 302,372
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,863
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 691,371
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 691,371
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 192
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,321,967
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,916,179
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,145,387
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,954
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,213
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 5,044
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 169
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 18,741
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 122,641
O. Walutowe straty (563) 108,037
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,604
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -98,687
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,817,492
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 761,501
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 794,377
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -32,876
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,055,991
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344259 TIN: 2020477591 Numer VAT: SK2020477591
 • Zarejestrowana siedziba: Philip Morris Slovakia, Galvaniho 15/A, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Piroch Štetinova 687/5 Bratislava 811 06 08.10.2010
  Michal Čontoš SNP 529/24 Senec 903 01 27.04.2012
  Petr Šebek Mlýnská 228/9 Praha 252 62 Česká republika 30.04.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Philip Morris ČR a.s. 755 826 € (99%) Kutná Hora 284 03 Česká republika
  Philip Morris Brands Sárl 7 635 € (1%) Neuchatel 2000 Švajčiarska konfederácia
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Petr Šebek Mlýnská 228/9 Praha 252 62 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2015
   19.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Šebek Mlýnská 228/9 Praha 252 62 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2015
   07.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Peter Šebek Mlýnská 228/9 Praha 252 62 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2015
   06.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Korkoš Jelačičova 3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.04.2010
   26.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Tze Kah Hoh Veltlínska 13007/4 Bratislava - Nové mesto 831 02 Vznik funkcie: 05.09.2014
   25.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Gilles Karl Bazus pobyt na území SR : Krahulčia 6A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.04.2012
   08.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Michal Čontoš SNP 529/24 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.04.2012
   Gilles Karl Bazus pobyt na území SR : Krahulčia 6A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.04.2012
   07.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislava Juríková Jelačičova 24 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 29.04.2009
   Jacob Preisler Route des monts de lavaux 4d Belmont 1092 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 29.04.2009
   23.10.2010Noví spoločníci:
   Philip Morris Brands Sárl Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel 2000 Švajčiarska konfederácia
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Piroch Štetinova 687/5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 08.10.2010
   22.10.2010Zrušeny spoločníci:
   FTR Holding S. A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel 2000 Švajčiarska konfederácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Potočár Rovníková 12 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 06.10.2003
   07.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Korkoš Jelačičova 3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.04.2010
   06.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Gontkovičová Suchá 1853/13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 10.09.2007
   05.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Stanislava Juríková Jelačičova 24 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 29.04.2009
   Jacob Preisler Route des monts de lavaux 4d Belmont 1092 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 29.04.2009
   04.05.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Ilievová Hečkova 16 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   Livio Vanghetti Via delle Milizie 8 Rím 001 92 Taliansko Vznik funkcie: 10.09.2007
   05.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Andrea Gontkovičová Suchá 1853/13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 10.09.2007
   04.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Gontkovičová Tokajícka 12 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.09.2007
   07.05.2008Nové sidlo:
   Galvaniho 15/A Bratislava 821 04
   06.05.2008Zrušené sidlo:
   Račianska 44 Bratislava 831 02
   08.02.2008Noví spoločníci:
   FTR Holding S. A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel 2000 Švajčiarska konfederácia
   07.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Philip Morris Czech Republic, spol. s r.o. IČO: 41 189 345 Dukelských hrdinu 34 Praha 7 Česká republika
   31.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Livio Vanghetti Via delle Milizie 8 Rím 001 92 Taliansko Vznik funkcie: 10.09.2007
   30.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Livio Vanghetti Via Fabio Massimo 57 Rím 001 92 Talianska republika Vznik funkcie: 10.09.2007
   25.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Andrea Gontkovičová Tokajícka 12 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.09.2007
   Livio Vanghetti Via Fabio Massimo 57 Rím 001 92 Talianska republika Vznik funkcie: 10.09.2007
   24.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   AllenKirkpatrick Collingwood Na kopci 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 27.07.2004
   Michal Čontoš SNP 529/24 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.04.2006
   02.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Igor Potočár Rovníková 12 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 06.10.2003
   01.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Potočár Sputniková 3253/15 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   03.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Michal Čontoš SNP 529/24 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.04.2006
   02.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislava Juríková Jelačičova 508/24 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   06.01.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   05.01.2005Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, distribúcia tabakových výrobkov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   07.08.2004Nový štatutárny orgán:
   AllenKirkpatrick Collingwood Na kopci 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 27.07.2004
   06.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. David Tenora Bellova 25 Bratislava 3 Vznik funkcie: 13.03.2002
   13.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Alena Ilievová Hečkova 16 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   Stanislava Juríková Jelačičova 508/24 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   Igor Potočár Sputniková 3253/15 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   12.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Maria Haladova - Pisko Kukučínova 14 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.09.2000 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   Beáta Pötheová Matejkova 57 Bratislava 4 Vznik funkcie: 29.10.2001 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   Jiří Přibyl Brezová 51 Bratislava 2 Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   26.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Maria Haladova - Pisko Kukučínova 14 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.09.2000 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   Beáta Pötheová Matejkova 57 Bratislava 4 Vznik funkcie: 29.10.2001 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   25.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Beáta Pötheová Matejkova 57 Bratislava 4
   Maria Haladova - Pisko 399 East 72nd Street, #10E New York, NY 10021 USA trvalý pobyt na území SR : Kukučínova 14 Bratislava
   26.03.2002Nový štatutárny orgán:
   Jiří Přibyl Brezová 51 Bratislava 2 Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   JUDr. David Tenora Bellova 25 Bratislava 3 Vznik funkcie: 13.03.2002
   25.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kovalkovič Cesta na Klanec 91 Bratislava - Lamač
   Oľga Vinohradská Belinského 4 Bratislava 851 01
   09.11.2001Noví spoločníci:
   Philip Morris ČR a.s. IČO: 14 803 534 Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kovalkovič Cesta na Klanec 91 Bratislava - Lamač
   Beáta Pötheová Matejkova 57 Bratislava 4
   08.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Tabák, a.s IČO: 14 803 534 Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Paul Caradog Morgan Bellova 25 Bratislava
   Ivo Kovalkovič Cesta na Klanec 91 Bratislava - Lamač
   27.11.2000Nové obchodné meno:
   Philip Morris Slovakia s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Maria Haladova - Pisko 399 East 72nd Street, #10E New York, NY 10021 USA trvalý pobyt na území SR : Kukučínova 14 Bratislava
   26.11.2000Zrušené obchodné meno:
   Tabak, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivo Šenfeld Grobská 19 Bernolákovo 900 27
   21.03.2000Noví spoločníci:
   Philip Morris Czech Republic, spol. s r.o. IČO: 41 189 345 Dukelských hrdinu 34 Praha 7 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Paul Caradog Morgan Bellova 25 Bratislava
   Ivo Kovalkovič Cesta na Klanec 91 Bratislava - Lamač
   Ivo Šenfeld Grobská 19 Bernolákovo 900 27
   20.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., IČO: 41 189 345 Dukelských hrdinu 34 Praha 7 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Leopold Löw Prokopa Veľkého 19 Bratislava
   Mark Stevenson Bartókova 2 Bratislava 821 02
   Peter Furda Wayzata, MN 55391 Meadowbrook Lane USA dlhodobý pobyt na území SR : Inovecká 5 Bratislava
   16.04.1997Noví spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., IČO: 41 189 345 Dukelských hrdinu 34 Praha 7 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Furda Wayzata, MN 55391 Meadowbrook Lane USA dlhodobý pobyt na území SR : Inovecká 5 Bratislava
   15.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., IČO: 41 189 345 , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   John Gledhill Prokopa Veľkého 4858/19 Bratislava
   12.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Leopold Löw Prokopa Veľkého 19 Bratislava
   11.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Leopold Löw Žerotínova 45 Praha 3 130 00 Česká republika
   11.12.1995Noví spoločníci:
   Tabák, a.s IČO: 14 803 534 Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., IČO: 41 189 345 , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   John Gledhill Prokopa Veľkého 4858/19 Bratislava
   Mark Stevenson Bartókova 2 Bratislava 821 02
   Oľga Vinohradská Belinského 4 Bratislava 851 01
   Ing. Leopold Löw Žerotínova 45 Praha 3 130 00 Česká republika
   10.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mark Stevenson Bartókova 2 Bratislava 821 02
   Miroslav Havel Masarykova 559 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Ing. Leopold Low Žerotínova 45 Praha 3 130 00 Česká republika
   28.02.1994Noví spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   27.02.1994Zrušeny spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   29.09.1993Noví spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mark Stevenson Bartókova 2 Bratislava 821 02
   Ing. Leopold Low Žerotínova 45 Praha 3 130 00 Česká republika
   28.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.03.1993Nové obchodné meno:
   Tabak, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 44 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, distribúcia tabakových výrobkov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Havel Masarykova 559 Kutná Hora 284 03 Česká republika