Utwórz fakturę

LINDEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Nazwa firmy LINDEN
Stan Zniszczono
PIN 31344283
TIN 2020329014
Numer VAT SK2020329014
Data utworzenia 08 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LINDEN
Námestie Martina Benku 16
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 143 663 €
Zysk -59 665 €
Kapitał 160 455 €
Kapitał własny 51 227 €
Dane kontaktowe
E-mail jaga@jagasro.sk
Telefon(y) 0255648231
Nr(y) faksu 0255648233
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 8,341
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,844
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,844
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,918
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 15
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 76,665
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,734
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,724
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 94,259
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,438
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 2,768
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,064
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 40,755
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -59,665
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,697
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,807
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 98,024
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 79,574
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,180
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,018
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,252
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,612
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,254
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 143,663
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 143,866
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -203
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 201,778
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,080
C. Usług (účtová grupa 51) 51,672
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 84,895
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,642
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,417
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,072
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -58,115
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 83,114
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 591
M. Koszty oprocentowania (562) 180
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 411
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -590
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -58,705
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -59,665
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016
 • PIN :31344283 TIN: 2020329014 Numer VAT: SK2020329014
 • Zarejestrowana siedziba: LINDEN, Námestie Martina Benku 16, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.06.2016Zrušené obchodné meno:
   LINDEN s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Námestie Martina Benku 16 Bratislava 811 07
   21.01.2014Nové obchodné meno:
   LINDEN s. r. o.
   09.02.2006Nové sidlo:
   Námestie Martina Benku 16 Bratislava 811 07
   08.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným