Utwórz fakturę

RATIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RATIO
PIN 31344348
TIN 2020315121
Numer VAT SK2020315121
Data utworzenia 09 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RATIO
Drieňova 34
82616
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 39 704 €
Zysk -5 207 €
Kapitał 58 242 €
Kapitał własny 47 855 €
Dane kontaktowe
E-mail sudek@madnes.eu
Telefon(y) 0911494340
Telefon(y) kom. +421911494340
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 45,391
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,148
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,148
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 22,148
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,357
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,110
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,539
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,539
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 571
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,247
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,398
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,849
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,886
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,886
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 45,391
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,648
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,598
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,598
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,982
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,982
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 27,275
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,275
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,207
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,673
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 627
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 627
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,046
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 516
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 516
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 0
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 105
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 67
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,358
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 70
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 39,424
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 39,704
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 39,424
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 280
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,800
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,930
D. Usług (účtová grupa 51) 21,417
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,433
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,800
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 633
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 530
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,074
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,074
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,890
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,526
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,096
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,077
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 151
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 151
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -151
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,247
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,207
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344348 TIN: 2020315121 Numer VAT: SK2020315121
 • Zarejestrowana siedziba: RATIO, Drieňova 34, 82616, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zdenko Sudek Palkovičova 1 Bratislava 821 08 02.08.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zdenko Sudek 14 108 € (85%) Bratislava
  Peter Sudek 2 490 € (15%) Whitehouse Station NJ 08889 U.S.A.
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.01.2010Noví spoločníci:
   Zdenko Sudek Palkovičova 1 Bratislava
   Peter Sudek Stonehouse drive 18 Whitehouse Station NJ 08889 U.S.A.
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   Zdenko Sudek ml. Palkovičova 1 Bratislava
   04.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Sudek Palkovičova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 02.08.2007
   03.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   31.05.2004Nové predmety činnosti:
   správa a prenájom nebytových priestorov vrátane poskytovania služieb - obstarávateľské služby, spojená s prenájmom a správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   Zdenko Sudek ml. Palkovičova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Hornák Pavlovova 13 Bratislava
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava
   09.03.1993Nové obchodné meno:
   RATIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 826 16
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poradenská činnosť v oblasti bytových a občianskych stavieb
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe
   architektúra, urbanizmus a územné plánovanie
   Inžinierska činnosť v stavebníctve
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Rudolf Hornák Pavlovova 13 Bratislava
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava