Utwórz fakturę

PULImedical - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PULImedical
PIN 31344399
TIN 2020315044
Numer VAT SK2020315044
Data utworzenia 01 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PULImedical
Nádražná 34
90028
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 285 893 €
Zysk 565 730 €
Kapitał 4 248 763 €
Kapitał własny 2 499 281 €
Dane kontaktowe
E-mail pulimedical@pulimedical.sk
Telefon(y) 0245944920, 0245944922, 0245944921
Nr(y) faksu 0245944919
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,999,574
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 504,243
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 504,243
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 229,310
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 267,292
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,641
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,486,448
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 630,603
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,493
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 622,110
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,390,866
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,388,793
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,388,793
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,073
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 464,979
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,726
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 458,253
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,883
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,883
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,999,574
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,573,513
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,700
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,700
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,007
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,007
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,990,076
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,990,076
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 565,730
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,425,936
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 61,648
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,812
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 58,836
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,346,004
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,010,578
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,010,578
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 190,359
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,433
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,771
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,863
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,284
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 18,284
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 125
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 125
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,286,328
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,285,893
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,721,103
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 170,354
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,215
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,388,221
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,544,718
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,948,155
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 102,308
D. Usług (účtová grupa 51) 501,014
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 483,390
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 344,791
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 129,468
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,131
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,680
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 98,238
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 98,238
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -63
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,407,996
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 741,175
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,339,980
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 434
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 394
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 394
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 40
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,936
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,165
2. Pozostałe koszty (562A) 4,165
O. Walutowe straty (563) 1,275
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,496
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,502
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 729,673
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 163,943
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 163,943
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 565,730
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344399 TIN: 2020315044 Numer VAT: SK2020315044
 • Zarejestrowana siedziba: PULImedical, Nádražná 34, 90028, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Imrich Lenk Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10 07.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Imrich Lenk 6 700 € (100%) Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.07.2012Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   reklamné a marketingové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení,
   Noví spoločníci:
   Imrich Lenk Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Lenk Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 07.03.1997
   04.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom zdravotníckej techniky
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti, včítane lekárskych prístrojov
   poradenstvo a inžinierska činnosť pre investície v oblasti zdravotníctva
   sprostredkovanie služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   14.11.2002Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   13.11.2002Zrušené sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 27
   09.11.2000Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 27
   08.11.2000Zrušené sidlo:
   Holíčska 25 Bratislava 851 05
   31.08.1999Nové obchodné meno:
   PULImedical, spol. s r.o.
   30.08.1999Zrušené obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PULI a.s IČO: 31 373 216 Miletičova 24 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   07.03.1997Nové sidlo:
   Holíčska 25 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   PULI a.s IČO: 31 373 216 Miletičova 24 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   06.03.1997Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   05.05.1995Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liečiv
   opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   poradenstvo a inžinierska činnosť pre investície v oblasti zdravotníctva
   sprostredkovanie služieb
   02.09.1993Nové obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   01.09.1993Zrušené obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti, včítane lekárskych prístrojov
   Noví spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava