Utwórz fakturę

FREYTAG - BERNDT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FREYTAG - BERNDT
PIN 31344518
TIN 2020352312
Numer VAT SK2020352312
Data utworzenia 17 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FREYTAG - BERNDT
Hrachova 4
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 245 611 €
Zysk 6 323 €
Kapitał 1 029 690 €
Kapitał własny 652 243 €
Dane kontaktowe
E-mail papayova@freytagberndt.sk
witryna internetowa http://www.freytagberndt.sk
Telefon(y) +421243643671, +421243421695, +421243643672, +421243643673, +421243410874, +421243335866
Telefon(y) kom. +421905917933
Nr(y) faksu 0243421695
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 877,163
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 823,384
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 567,229
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 518,024
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 49,205
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 256,155
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 256,155
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 52,357
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,328
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,492
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,492
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,520
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 316
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,029
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 831
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,198
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,422
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,422
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 877,163
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,565
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 302
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,496
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,496
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 29,025
2. Inne fundusze (427, 42X) 29,025
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 585,225
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 585,225
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,323
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,433
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,949
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,949
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 211,235
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,721
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,721
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 193,661
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,581
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,056
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,216
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,249
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,249
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,165
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,165
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 245,489
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 245,611
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 245,489
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 122
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 230,024
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,890
D. Usług (účtová grupa 51) 32,975
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 189,682
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 137,981
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,544
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,157
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 530
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,947
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,587
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 207,624
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,090
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,090
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,088
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,394
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,639
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 7,449
2. Pozostałe koszty (562A) 190
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,755
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,304
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,283
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,323
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344518 TIN: 2020352312 Numer VAT: SK2020352312
 • Zarejestrowana siedziba: FREYTAG - BERNDT, Hrachova 4, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava 17.03.1993
  Dr. Christian Halbwachs Brunner Strasse 69 Viedeň 1231 Rakúska republika 03.08.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Freytag - Berndt und Artaria Kommanditgesellschaft, Kartographische Anstalt 33 194 € (100%) Wien 1231 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.11.2006Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické činnosti
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   25.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Dr. Christian Halbwachs Brunner Strasse 69 Viedeň 1231 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.08.2006
   02.12.2003Noví spoločníci:
   Freytag - Berndt und Artaria Kommanditgesellschaft, Kartographische Anstalt Brunner Strasse 69 Wien 1231 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1993
   01.12.2003Zrušeny spoločníci:
   FREYTAG - BERNDT und ARTARIA Komanditgesellschaft, Schottenfeldgasse 62 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava
   21.02.1997Noví spoločníci:
   FREYTAG - BERNDT und ARTARIA Komanditgesellschaft, Schottenfeldgasse 62 Wien Rakúsko
   15.04.1993Nové sidlo:
   Hrachova 4 Bratislava 821 05
   14.04.1993Zrušené sidlo:
   Ambroseho 8 Bratislava 851 02
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   FREYTAG - BERNDT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ambroseho 8 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v kartografii
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   colná deklarácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava