Utwórz fakturę

RENTIA SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RENTIA SLOVAKIA
PIN 31344526
TIN 2020839161
Numer VAT SK2020839161
Data utworzenia 08 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RENTIA SLOVAKIA
Palkovičova 18
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 117 185 €
Zysk 20 755 €
Kapitał 84 884 €
Kapitał własny 54 945 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243413096
Telefon(y) kom. 0905365337, 0905553226, 0907033896, 0907319120, 0908860804, 0918391143
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 11,107
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 11,107
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,107
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,368
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 21,187
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,521
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,660
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 90,475
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,946
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,960
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 711
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 31,520
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,755
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,529
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 27,529
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,155
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,851
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,345
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,178
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 117,185
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 117,185
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 88,229
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,666
C. Usług (účtová grupa 51) 46,380
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 25,121
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 466
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,929
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 667
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 28,956
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 63,139
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 22
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -18
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 28,938
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 8,183
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 20,755
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344526 TIN: 2020839161 Numer VAT: SK2020839161
 • Zarejestrowana siedziba: RENTIA SLOVAKIA, Palkovičova 18, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefánia Huňorová Hájniky 9 Svätý Jur 900 21 08.03.1993
  Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 18 Bratislava 821 08 28.02.1997
  Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava 28.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Štefánia Huňorová 3 320 € (33.3%) Hájniky 9 Svätý Jur 900 21
  Ing. Jarmila Hodeková 3 320 € (33.3%) Palkovičova 18 Bratislava 821 08
  Ing. Katarína Šinská 3 320 € (33.3%) Raketová 8 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.11.2009Nové sidlo:
   Palkovičova 18 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 18 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.02.1997
   12.11.2009Zrušené sidlo:
   Pažítková 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava Vznik funkcie: 28.02.1997
   19.11.2003Nové sidlo:
   Pažítková 4 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefánia Huňorová Hájniky 9 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Huňorová Hájniky 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 08.03.1993
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava Vznik funkcie: 28.02.1997
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava Vznik funkcie: 28.02.1997
   18.11.2003Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 827 90
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Šinský Raketová 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.09.1997Noví spoločníci:
   Peter Šinský Raketová 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava
   28.09.1997Zrušeny spoločníci:
   RENTIA, a.s. Kotlářská 53 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   28.11.1995Zrušeny predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Huňorová
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   RENTIA SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 827 90
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   daňové poradenstvo
   Noví spoločníci:
   RENTIA, a.s. Kotlářská 53 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefánia Huňorová