Utwórz fakturę

NORDSTAHL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NORDSTAHL
PIN 31344577
TIN 2020293627
Numer VAT SK2020293627
Data utworzenia 17 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NORDSTAHL
Hroboňova 14
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 748 983 €
Zysk 112 099 €
Kapitał 1 665 878 €
Kapitał własny 316 747 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.nordstahl.sk
Telefon(y) +421259206000, +421254412561, +421254412553, +421254412560, +421254647884
Nr(y) faksu 0259206050
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,503,650
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 28,458
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 28,458
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,458
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,467,727
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 207,701
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 397
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 207,304
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 610,939
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 582,730
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 582,730
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,217
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 363
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,373
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,256
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 649,087
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,849
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 643,238
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,465
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 120
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,345
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,503,650
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 294,851
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,597
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 185
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 185
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,099
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,208,799
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,573
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,573
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,195,030
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 100,754
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,754
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,077,435
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,472
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,811
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,057
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 501
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,196
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,748,845
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,748,983
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,732,862
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,983
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,603,485
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,176,437
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,293
D. Usług (účtová grupa 51) 219,225
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 176,355
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 127,986
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,835
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,534
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 744
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,220
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,220
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 160
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 145,498
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 337,890
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,321
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 630
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 630
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 21,691
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,160
O. Walutowe straty (563) 13,729
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,431
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -839
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 144,659
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 32,560
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 32,556
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 4
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 112,099
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344577 TIN: 2020293627 Numer VAT: SK2020293627
 • Zarejestrowana siedziba: NORDSTAHL, Hroboňova 14, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02 28.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Bavorský 16 597 € (10%) Sibírska 9 Bratislava 831 02
  NORDFIN spol. s r.o. 149 373 € (90%) Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.01.2011Nové sidlo:
   Hroboňova 14 Bratislava 811 04
   21.01.2011Zrušené sidlo:
   Mudroňova 59 Bratislava 811 03
   05.05.2006Noví spoločníci:
   NORDFIN spol. s r.o. Hroboňova 14 Bratislava 811 04
   09.11.2004Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   08.11.2004Zrušeny spoločníci:
   FEMET, a.s. Pražská 2 Košice 040 11
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   27.11.2003Noví spoločníci:
   FEMET, a.s. Pražská 2 Košice 040 11
   26.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   24.07.2003Nové sidlo:
   Mudroňova 59 Bratislava 811 03
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Podtatranského 6 Bratislava 811 05
   28.01.2003Nové obchodné meno:
   NORDSTAHL spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.2003Zrušené obchodné meno:
   NORDSTAHL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.04.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom strojov a zariadení
   sprostredkovanie dopravy
   preklad nákladov a skladovanie
   leasing spojený s financovaním
   servis, údržba a opravy búracích kladív, klieští na betón
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   27.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   26.11.1993Nové sidlo:
   Podtatranského 6 Bratislava 811 05
   25.11.1993Zrušené sidlo:
   Štefánikova 1 Bratislava 811 06
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   NORDSTAHL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 1 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika