Utwórz fakturę

EWOPHARMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EWOPHARMA
PIN 31344682
TIN 2020299479
Numer VAT SK2020299479
Data utworzenia 19 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EWOPHARMA
Hlavná 13
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 846 962 €
Zysk -74 655 €
Kapitał 527 952 €
Kapitał własny 109 943 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421910888025, +421910888026, +421948288854
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 483,747
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 186,964
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 186,964
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 186,964
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 289,521
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,300
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,300
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 236,280
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 175,740
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 175,740
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 51,903
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,637
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 43,941
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 984
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 42,957
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,262
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,262
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 483,747
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,287
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 36,915
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,915
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -74,655
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 447,120
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 961
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 961
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 233,703
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,942
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,942
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109,812
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 58,402
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 34,264
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,283
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 212,456
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 69,864
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 142,592
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,340
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 182,500
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,846,962
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,825,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,383
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,579
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,903,256
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 114,638
D. Usług (účtová grupa 51) 552,669
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,087,034
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 824,199
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 247,258
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,577
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 55,879
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 81,995
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 81,995
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,860
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,181
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -56,294
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,157,693
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,578
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,500
2. Pozostałe koszty (562A) 4,500
O. Walutowe straty (563) 135
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 943
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,570
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -61,864
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,791
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,791
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -74,655
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344682 TIN: 2020299479 Numer VAT: SK2020299479
 • Zarejestrowana siedziba: EWOPHARMA, Hlavná 13, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Koloman Gachall Klimkovičova 1 Bratislava 841 01 01.01.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  EWOPHARMA AG 66 388 € (100%) 8200 Schafhausen Švajčiarsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.03.2010Nové sidlo:
   Hlavná 13 Bratislava 831 01
   16.03.2010Zrušené sidlo:
   Hlavná ulica č. 17 Bratislava 831 01
   21.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Koloman Gachall Klimkovičova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   20.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík Hamuliakovo 379 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   05.12.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík Hamuliakovo 379 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   04.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík č. 379 Hanuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   17.10.2003Nové sidlo:
   Hlavná ulica č. 17 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík č. 379 Hanuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   16.10.2003Zrušené sidlo:
   Oravská 7 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava
   MUDr. Miroslav Majerčík Lipová 3 Nitra
   12.06.2000Nové obchodné meno:
   EWOPHARMA spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   11.06.2000Zrušené obchodné meno:
   EWOPHARMA Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   nákup a predaj tovaru v rozsahu volnej živnosti
   14.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava
   MUDr. Miroslav Majerčík Lipová 3 Nitra
   13.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Adriena Fecková Gorkého 11 Bratislava
   15.10.1996Nové sidlo:
   Oravská 7 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   14.10.1996Zrušené sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   05.10.1994Nové sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   04.10.1994Zrušené sidlo:
   Fraňa Kráľa 15 Bratislava 811 05
   19.03.1993Nové obchodné meno:
   EWOPHARMA Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   nákup a predaj tovaru v rozsahu volnej živnosti
   Noví spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Adriena Fecková Gorkého 11 Bratislava