Utwórz fakturę

office line Boué - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy office line Boué
PIN 31344771
TIN 2020319268
Numer VAT SK2020319268
Data utworzenia 17 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba office line Boué
Kudlákova 4
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 631 101 €
Zysk 6 073 €
Kapitał 319 208 €
Kapitał własny 215 177 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264462788
Nr(y) faksu 0264462790
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 301,156
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,843
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,843
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 975
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 868
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 296,553
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 156,432
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 156,432
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 65,007
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 64,952
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,952
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 55
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 75,114
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 80
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 75,034
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,760
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 181
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,579
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 301,156
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 191,250
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 177,874
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 177,874
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,073
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,906
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 685
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 685
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 104,204
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 89,262
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 89,262
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,485
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,883
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,315
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 259
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,017
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,017
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 648,645
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 631,101
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 629,379
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,722
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 636,985
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 460,994
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,507
D. Usług (účtová grupa 51) 58,593
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 95,915
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 68,953
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,087
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,875
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 778
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 534
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 534
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,664
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,884
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 94,285
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,544
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 270
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 17,266
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,706
O. Walutowe straty (563) 2,002
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 704
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 14,838
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,954
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,073
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344771 TIN: 2020319268 Numer VAT: SK2020319268
 • Zarejestrowana siedziba: office line Boué, Kudlákova 4, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava 18.09.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Erik Sep 2 324 € (35%) Gabčíkova 2 Bratislava
  Tobias Boué 4 315 € (65%) Praha 7 - Troja 171 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.12.2011Noví spoločníci:
   Tobias Boué Trojská 211/110 Praha 7 - Troja 171 00 Česká republika
   21.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Gertrude Boué Königswaterstr. 52 Fürth D-8510 Spolková republika Nemecko
   18.09.2000Nové sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava
   Gertrude Boué Königswaterstr. 52 Fürth D-8510 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava
   17.09.2000Zrušené sidlo:
   Prievozská 26 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava
   22.07.1999Noví spoločníci:
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   21.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Werner Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   office line Boué, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 26 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Werner Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava