Utwórz fakturę

GRAND CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GRAND CONSULTING
PIN 31344780
TIN 2020816677
Numer VAT SK2020816677
Data utworzenia 11 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRAND CONSULTING
Trenčianska 31
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 214 €
Zysk -9 303 €
Kapitał 5 656 €
Kapitał własny -7 506 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243420986, 0244441064, 0336413555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,118
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,063
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 492
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 492
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,571
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 676
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,895
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 55
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 55
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,118
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,809
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -47,339
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -47,339
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,303
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,927
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,125
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,125
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,624
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,140
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 228
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,256
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 178
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 178
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 18,995
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 19,214
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,995
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 219
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,347
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,483
D. Usług (účtová grupa 51) 12,650
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,038
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,465
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,549
4. Koszty społeczne (527, 528) 24
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 135
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,133
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,138
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 210
O. Walutowe straty (563) 53
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 157
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -210
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,343
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,303
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344780 TIN: 2020816677 Numer VAT: SK2020816677
 • Zarejestrowana siedziba: GRAND CONSULTING, Trenčianska 31, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Katarína Mášiková Trenčianska 31 Bratislava 821 09 01.01.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Katarína Mášiková 33 194 € (100%) Trenčianska 31 Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Katarína Mášiková Trenčianska 31 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Mášiková Trenčianska 31 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.01.2014
   31.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 11.03.1993
   14.08.2013Nové obchodné meno:
   GRAND CONSULTING s. r. o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 31 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom koní
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   vyučovanie rekreačnej jazdy na koni
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   administratívne služby
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   vydavateľská činnosť
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk a nemecký jazyk
   prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk a nemecký jazyk
   sprostredkovanie zamestnania za úhradu
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - inštruktor fitnes
   13.08.2013Zrušené obchodné meno:
   Exact Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 442 Častá 900 89
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárne
   nákup, predaj sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodov
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 03.07.2006
   12.01.2013Nové sidlo:
   Hlavná 442 Častá 900 89
   11.01.2013Zrušené sidlo:
   Doľany 368 Doľany 900 88
   28.02.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   01.01.2007Nové sidlo:
   Doľany 368 Doľany 900 88
   31.12.2006Zrušené sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   07.07.2006Noví spoločníci:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 03.07.2006
   08.12.2004Noví spoločníci:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 11.03.1993
   07.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava Vznik funkcie: 11.03.1993
   20.09.2002Noví spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava Vznik funkcie: 11.03.1993
   19.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 27.02.2002
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava
   20.09.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 27.02.2002
   19.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.06.2001Noví spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   24.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   25.11.1998Nové obchodné meno:
   Exact Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   24.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Maccorp Slovakia, s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   19.12.1995Noví spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava
   18.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Maccorp BV 2596 CZ Wassenaarseweg 80 Haag Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava
   11.03.1993Nové obchodné meno:
   Maccorp Slovakia, s r.o.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup, predaj sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodov
   Noví spoločníci:
   Maccorp BV 2596 CZ Wassenaarseweg 80 Haag Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava